Nieuwe software: Woordenstart

16/09/05 - 06:33

Als kinderen op school komen, hebben ze in de vier voorafgaande jaren een gemiddelde woordenschat opgebouwd van ruim 3.000 woorden. (Ter vergelijking: bij volwassen taalgebruikers zijn dat er gemiddeld 30.000). Naarmate kinderen meer woorden tot hun beschikking hebben, zijn ze beter in staat hun ideeën en denkprocessen te verwoorden. Maar een uitgebreide woordkennis is ook een cruciale voorwaarde voor schoolsucces. Daarop inspelend ontwikkelde educatieve softwareproducent AmbraSoft uit Enkhuizen een speciaal programma voor de uitbreiding van de woordenschat van kinderen in groep 1 en 2: WoordenSTART.

Als kinderen op school komen, hebben ze in de vier voorafgaande jaren een gemiddelde woordenschat opgebouwd van ruim 3.000 woorden. (Ter vergelijking: bij volwassen taalgebruikers zijn dat er gemiddeld 30.000). Naarmate kinderen meer woorden tot hun beschikking hebben, zijn ze beter in staat hun ideeën en denkprocessen te verwoorden. Maar een uitgebreide woordkennis is ook een cruciale voorwaarde voor schoolsucces. Daarop inspelend ontwikkelde educatieve softwareproducent AmbraSoft uit Enkhuizen een speciaal programma voor de uitbreiding van de woordenschat van kinderen in groep 1 en 2: WoordenSTART.

 

De Inspectie van het Onderwijs adviseert in de groepen 1 en 2 van de basisschool frequenter en gestructureerder aandacht te besteden aan het woordenschatonderwijs. Een uitgebreide woordkennis heeft namelijk een positieve invloed op de leerresultaten en om die reden verdient de opbouw van de woordenschat vanaf de eerste schoolfase veel aandacht.

                                                                                              

Kenniskoppeling

Onderzoek wijst uit dat schoolprestaties onder het groepsniveau vaak veroorzaakt worden door een geringe woordenschat. Als leerlingen de les woordelijk niet goed kunnen volgen en regelmatig struikelen over begrippen die ze niet kennen, verliezen ze al snel de draad van het verhaal. Dat blijft niet beperkt tot de taalles, want communicatie speelt een belangrijke rol in bijna alle onderdelen van het onderwijs. Lesmateriaal bestaat immers grotendeels uit woorden. Een grote woordenschat draagt er in belangrijke mate aan bij dat het kind nieuwe informatie relatief gemakkelijk tot zich neemt: deze wordt direct gekoppeld aan het netwerk van reeds bestaande kennis.

 

 

Passend bij de belevingswereld van kinderen

Inspelend op het belang van een intensievere en meer systematische aanpak van het woordenschatonderwijs ontwikkelde AmbraSoft een speciaal taalverwervingsprogramma voor de jongste leerlingen: WoordenSTART. Dit programma biedt geen ‘losse’ woorden, maar herkenbare woordclusters, zodat de kinderen spelenderwijs begrip krijgen van de juiste context. De inhoud van WoordenSTART is gebaseerd op de ‘Streeflijst woordenschat voor zesjarigen’; de (passieve) woordkennis die wenselijk is voor Nederlandstalige kinderen bij de overgang van groep twee naar drie. De Streeflijst werd samengesteld naar het inzicht van leerkrachten van groep één, twee en drie. AmbraSoft heeft er voor gekozen een groot gedeelte van deze woorden te verwerken in overzichtelijke thema’s die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters, zoals: op school, in huis, feest, familie, ziekte en gezondheid, eten en drinken, buiten spelen, dierentuin, je lichaam en geboorte.

 

Onderwijskundige didactiek

Het didactisch uitgangspunt van WoordenSTART is gebaseerd op Verhallen & Verhallen, de door onderwijsdeskundigen algemeen erkende methode voor het vergroten van de woordenschat van jonge kinderen. De spil van deze didactiek is het zogeheten viertaktmodel: voorbe­werken (klassikaal voorlezen van het verhaal), semantiseren (bekijken van plaatjes en beeldverhaaltjes), consolideren (oefenen met de woorden van het thema) en controleren (een spelletje in de vorm van een toets, aan de hand waarvan de leerkracht kan inventariseren in hoeverre de woordenschat van een leerling is uitgebreid).

WoordenSTART bestaat uit een prentenboek - bedoeld voor de klassikale introductie van het thema door de leerkracht - en bijpassende (woord)spelletjes waarmee de kinderen aan zelf aan de slag kunnen, aan tafel of op de computer.

 

Gratis kennismakingspakket

Aan het begin van het schooljaar 2005/2006 is het eerste blok (het basispakket) van WoordenSTART gereed. Dit bestaat uit de thema’s: naar school, in het huis, vandaag is het feest.

Geďnteresseerde scholen kunnen bij AmbraSoft gratis een kennismakingspakket aanvragen. Zij ontvangen dan een cd-rom en het bijpassende prentenboek van het eerste thema (naar school) van blok 1.

 

 

Voor meer informatie: www.woordenstart.nl


© Onderwijs Maak Je Samen (OMJS) groep - www.onderwijsmaakjesamen.nl