Evenementen

26 jan

Communicatieplan ‘light’; Authentiek profileren – Utrecht

Training

Doelgroep: Schoolleiders, leidinggevenden, MT-leden, interne begeleiders PO
Door: Dagdelen: 1 dagdeel
Data: Do 26/01/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:30-17:00 uur
SBU: 3
Kosten: €190
Inclusief: het notitieboek 'Leiding geven aan mezelf' óf 'Mijn notitieboek'


In navolging op het Schoolplan ‘light’ ontwikkelde Onderwijs Maak Je Samen het Communicatieplan ‘light’. Het uitgangspunt voor dit document is authentieke communicatie/profilering vanuit de schoolidentiteit.


Het document geeft je houvast voor het ontwikkelen van een eenvoudig te volgen communicatiestrategie en helpt je om doelstellingen te vertalen in een concrete planning.


Download een conceptversie van het Communicatieplan ‘light’. Wil je een volledige versie met nog meer praktische invulmodellen? Neem dan contact met ons op.Welke inhoud bevat het Communicatieplan? • Analyse van de school en haar omgeving

  • Identiteit (met ingrediënten uit schoolplan (Light))

  • Omgeving

  • Imago

  • Toekomst

  • SWOT • Doelstellingen

 • Strategie

 • Doelgroepen

 • Communicatiemiddelen

 • Plan

  • Doelstellingen per jaar

  • Jaarplanning (communicatiematrix)

  • Taakverdeling

  • Financiën

  • Evaluatie
Inhoud bijeenkomst


In deze studiebijeenkomst ga je aan de slag met het opstellen van een communicatieplan. Hoe vertaal je feitelijke gegevens en doelen die je op onderwijsgebied (in je schoolplan) hebt naar een goede communicatie en profilering? Doel van de bijeenkomst is dat je na afloop, zelfstandig of samen met je team kunt komen tot een passende communicatiestrategie die de mogelijkheid geeft om op een efficiënte en authentieke manier te kunnen communiceren.Opbrengsten • Een aanpak en handvatten om samen met je team te komen tot een communicatiestrategie, die past bij de school en de fase van ontwikkeling.

 • Je hebt een start gemaakt met het opstellen van je communicatieplan ‘light'


Inschrijven
27 jan

Formatief toetsen en differentiatie – Helmond

Training

Doelgroep: Docenten VO
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Vrij 27/01/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 6
Kosten: €340
Inclusief: 5 minuten formatief (verschijnt in 2016) + Cijfers geven werkt niet (Didactief)

Studiedag Formatief toetsen en differentiatie


Vanuit verschillende onderzoeken (William, Marzano, Hattie, Sluijsmans) worden inzichten gegeven over het bewezen nut van formatief toetsen en wordt het model onderbouwd. Vanuit de theorie wordt een aanbod aan activerende werkvormen gegeven om vanuit verschillende vakgebieden en in verschillende leerfases formatief toetsen praktisch toe te passen in de eigen lessituatie. Cursisten gaan praktisch aan de slag met de aangeboden werkvormen. Vervolgens wordt gereflecteerd op de behoeft tot differentiatie bij leerlingen. Vanuit die reflectie wordt een visie op differentiëren uitgewerkt en opgenomen in een plan van aanpak.

Opbrengsten:

De cursisten beschikken aan het einde van de studiedag over een plan van aanpak in concept met een visie op de inzet van formatieve werkvormen en de differentiatie die daaruit volgt.

RegisterLeraar: ErkOtUOWqHGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: ErkOtUOWqH (6 RU).

Inschrijven
01 feb

Leergesprekken met kinderen – Utrecht

Training

Doelgroep: PO/VO, leraren, IB-ers, RT-ers
Door: Dagdelen: 2
Data: Wo 01/02/2017 - Wo 22/03/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 12
Kosten: €340

"Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!"

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leerkracht nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'.

Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een kind leider wordt van zijn eigen leren?

Opbrengsten: • je krijgt zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek

 • je doet kennis op over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren

 • je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling

 • je ziet voorbeelden van leergesprekken

 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen

 • je wordt je bewust van jouw communicatiestijl; kracht en valkuilen

 • je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent