"Het is voor mij een voorrecht om elke dag opnieuw met en van elkaar te leren. Met hetzelfde doel: passend onderwijs voor ieder kind dat haalbaar is voor de leraar."

Ine van de Sluis

OMJS Academie

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Van eiland naar WIJland

Training

Ben je bewust bezig met het versterken van de professionele cultuur binnen jouw organisatie, maar wil je meer inzicht in welke vormen van collegiaal leren nu echt werken en waarom? Deze training (drie verdiepingsmodules) biedt een inhoudelijk en praktisch kader waardoor je in staat bent om zowel de persoonlijke ontwikkeling als de organisatieontwikkeling binnen je eigen school te stimuleren.

Leren activeren d.m.v. neuropsychologische inzichten

Training

Deze driedaagse training is ontwikkeld voor leraren en docenten die het gevoel hebben dat hun inspanningen lang niet altijd het gewenste effect hebben op hun leerlingen of studenten. Je wordt op toegankelijke en interactieve wijze meegenomen in de wereld van het lerende, ontwikkelende brein en ontdekt het effect van het dénken, zéggen en dóen op de ontwikkelmogelijkheden in de hersenen van jouw leerlingen en studenten. Door eigen houding en gedrag -vaak met kleine nuances- aan te passen, leer je om de natuurlijke behoefte om te leren weer aan te wakkeren.

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden ons daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen leraren?

De overgang van groep 2 naar groep 3: groep 3 onder de knie

Training

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. De overgang wordt vaak als te groot ervaren. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden of te verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig.

Leergesprekken met kinderen

Training

Hoe voer je in de klas goede, motiverende gesprekken met leerlingen? In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om leerlingen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Leerlingen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.