Actueel

po
27/11 in actueel

Schema Deep Learning

po/vo
po/vo
11/11 in actueel

Moeten we vergaderen?

"Het samen met de school het (taal- lees)onderwijs verbeteren geeft mij elke keer weer energie en voldoening."

Alette Schoenmaker

OMJS Academie

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 2 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden je daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen docenten en teamleiders?

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen

Herregistratiemodule

Een inspirerende module voor schoolleiders waarin veel ruimte wordt geboden voor collegiale dialoog en het delen van ‘good practice’. Deelnemers leren, middels nieuwe en bestaande inzichten, theorieën en praktische verandermodellen hun eigen veranderervaringen, -expertises en -uitdagingen beter te doorgronden, te verdiepen en toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Het verhaal achter Verdiepend Leren. Met Michael Fullan & Joanne Quinn

Event

We zijn enorm trots dat we gerenommeerd onderwijsinnovator Michael Fullan en zijn collega Joanne Quinn opnieuw mogen verwelkomen in Nederland. Op donderdag 28 november organiseren we, i.s.m. Turning Learning en Stichting De Brink, een uniek event over de kansrijke mogelijkheden van verdiepend leren in de praktijk.  

De sprekers nemen je mee in het gedachtegoed van de wereldwijd toonaangevende uitgave 'Deep Learning, hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering'. De inzichten die je tijdens dit event verwerft zullen gegarandeerd leiden tot verrijking van je visie op leren en lesgeven in het onderwijs. 

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 1 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Leernetwerk Formatief Evalueren voor het VO

Leernetwerk

In samenwerking met experts uit het veld organiseert Onderwijs Maak Je Samen leernetwerken in het VO om te komen tot verdieping en verbreding van formatief evalueren dat op veel scholen wordt vormgegeven. Docenten van verschillende scholen komen gedurende een half jaar samen om van elkaar en van experts te leren.

Masterclass Organisatieverandering:
Hoe krijg je ze mee?

Masterclass

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop je elkaar bereikt, betrekt, overtuigt, bevraagt en inspireert. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen.

De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

Masterclass

Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern begeleider eruit? De intern begeleider en de schoolleider stemmen af en werken samen met collega’s van andere scholen om te ontdekken hoe ze hier vorm aan kunnen geven binnen de eigen school. Maak je klaar voor de toekomst!

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.