"Op zoek gaan naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs."

Erik Boeschoten

OMJS Academie

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Herregistratiemodule Veranderen doe je samen

Herregistratiemodule

Een inspirerende module voor schoolleiders waarin veel ruimte wordt geboden voor collegiale dialoog en het delen van ‘good practice’. Deelnemers leren, middels nieuwe en bestaande inzichten, theorieën en praktische verandermodellen hun eigen veranderervaringen, -expertises en -uitdagingen beter te doorgronden, te verdiepen en toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Verdiepend leren: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Training

Om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren, werken we in het onderwijs steeds vaker vanuit de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze training ga je vanuit de theorie hier praktisch mee aan de slag. Je ervaart hoe je het initiatief meer bij de leerlingen kunt leggen, je leert verschillende tools kennen die je kunt inzetten in jouw groep en op jouw school en je ervaart hoe je samen met de leerlingen onderzoek kunt uitvoeren.

Taalspecialist peuters-kleuters

Training

Taal is een van de basisvaardigheden die centraal staan in het kader van opbrengstgericht werken. Een goede taalontwikkeling wordt gezien als een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Het werken aan de taalontwikkeling bij peuters en kleuters legt een belangrijk fundament, waar in de hogere groepen op wordt voortgebouwd. In deze training leer je welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taalleeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kunt bieden.

Post-hbo-opleiding De toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (2 jaar)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden je daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen docenten en teamleiders?

Groep 6/7/8 op volle kracht!

Training

Aan de hand van een (korte)analyse, een werkboek en een draaiboek levert deze succesvolle aanpak een positieve bijdrage/ impuls aan een hogere score op de Eindtoets. Daarnaast vergroot deze aanpak de bewustwording van de eigen ‘cirkel van invloed’, de focus op resultaten en de aandacht voor zowel het eindproduct als het proces.

Het verhaal achter Verdiepend Leren. Met Michael Fullan & Joanne Quinn

Event

We zijn enorm trots dat we gerenommeerd onderwijsinnovator Michael Fullan en zijn collega Joanne Quinn opnieuw mogen verwelkomen in Nederland. Op donderdag 28 november organiseren we, i.s.m. Turning Learning en Stichting De Brink, een uniek event over de kansrijke mogelijkheden van verdiepend leren in de praktijk.  

De sprekers nemen je mee in het gedachtegoed van de wereldwijd toonaangevende uitgave 'Deep Learning, hoe verdiepend leren kan leiden tot betekenisvolle verandering'. De inzichten die je tijdens dit event verwerft zullen gegarandeerd leiden tot verrijking van je visie op leren en lesgeven in het onderwijs. 

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.