Evenementen

31 Okt

Specialist Spelling & Stellen – Rotterdam

Training

Doelgroep: PO, taalcoördinatoren, leerkrachten, IB'ers, RT-ers, logopedisten
Door: Alette Schoenmaker en Carla StellaardDagdelen: 5
Data: Ma 31/10/2016 - Ma 12/12/2016 - Vrij 20/01/2017 - Ma 20/03/2017 - Vrij 07/03/2017
Locatie: Rotterdam, Thomas More Pabo
Tijd: 09:00-12:00 uur
SBU: 30
Kosten: €770
Inclusief: 5 minuten taal

Eerst de klank en dan pas het teken!


Investeren in spellingbewustzijn, een effectieve instructie en feedback tijdens de spellinglessen, het goed doorgronden van de spellingcategorieën (in de methode) en een eigen goed ontwikkelde spellingvaardigheid zijn fundamenten voor effectieve spellinglessen en verbetering van spellingresultaten.

Tijdens deze training leer je wat werkt voor goed spellingonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve spellingaanpakken. Je gaat oefenen met het maken van een goede kwalitatieve spellinganalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert op welke wijze de leerkracht een positieve invloed heeft op een effectieve spellinginstructie. We bespreken en zien voorbeelden van effectieve instructie en procesgerichte feedback (Wat zeg je? Wat doe je?) en er is uitwisseling over de succeservaringen uit de onderwijspraktijk. Er is ook aandacht voor de werkwoordspelling. We bekijken hoe een spellingmethode zo effectief mogelijk kan worden ingezet en wisselen ideeën uit over de transfer van de geleerde spelling naar andere schrijfmomenten.

Rondom stellen leer je de 5 fasen binnen het creatieve schrijfproces en weet je waar een functionele schrijfopdracht aan voldoet. We verkennen de richtlijnen in aanbod, tijd, tekstsoort en functionele activiteiten binnen het stelonderwijs. We praten uitgebreid over de schrijfomgeving, schrijfdoelen en schrijfactiviteiten, zodanig dat deze doelgericht, functioneel en betekenisvol zijn voor leerlingen. Ook het stimuleren van formuleervaardigheden bij leerlingen en de beoordelingscriteria binnen stelonderwijs komen aan de orde tijdens deze training.

Opbrengsten: • Je kent de leerlijn spelling en bent in staat om een kwalitatieve spellinganalyse te maken en deze te vertalen naar individuele leerdoelen voor leerlingen (ik-doelen).

 • Je weet wat ertoe doet in een effectieve spellingles: doelgerichte instructie en procesgerichte feedback aan leerlingen, met aandacht voor differentiatie en specifieke spellinginterventies.

 • Je kent de valkuilen van de methode en kunt de methode haalbaar en gedegen (leren) inzetten.

 • Je bent in staat om leerlingen te richten op hun spellingbewustzijn en stelt correct spellen ook bij toegepast spellen centraal.

 • Je weet wat werkt in onderwijs in werkwoordspelling;

 • Je weet wat de onderwijsbehoeften zijn van dyslectische leerlingen en hoe je instructie en aanbod hierop afstemt.

 • Je weet wat nodig is om van leerlingen goede, creatieve en kritische schrijvers te maken;

 • Je weet waar goed en functioneel stelonderwijs aan moet voldoen;

 • Je kent de ‘schrijfroute’ die leerlingen in het schrijfproces doorlopen en weet hoe je gericht ‘modelen’ en leerkrachthandelen in de verschillende fasen van het schrijfproces vorm kunt geven;

 • Je kent een variatie aan schrijfactiviteiten die doelgericht, functioneel en betekenisvol zijn. Transfer naar en integratie met andere vakken / projecten zijn hierbij speerpunt;

 • Je hebt de beoordelingscriteria binnen stelonderwijs scherp en weet hierbij ook peer-tutoring in te zetten.


Aanmelden?


Alette en Carla geven deze training bij de Thomas More Hogeschool en inschrijving gaat dan ook via hen. Hoe? Dat doe je middels deze link waar je een inschrijfformulier te zien krijgt. Klik daarna aan de rechterkant op 'downloaden'. Je kunt daarna het formulier invullen; vergeet niet bij 'cursus' de juiste te selecteren.

Vragen? Neem gerust contact op via iris@onderwijsmaakjesamen.nl

Inschrijven
01 Nov

Leidinggeven aan de onderbouw – Utrecht

Training

Doelgroep: Schoolleiders en intern begeleiders
Door: Dagdelen: 1 dag
Data: Di 01/11/2016
Locatie: Utrecht, NDC Den Hommel (Kennedylaan 9 te Utrecht)
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 9
Kosten: €300

Als leidinggevende zie je de school als een geheel met een doorgaande lijn. Een geheel dat gekenmerkt wordt door een bepaalde organisatiestructuur en dat bestaat uit diverse groepen leerlingen en professionals. Zelf heb je misschien enkele jaren ervaring binnen een bepaalde groep wat leidt tot een expertise op een bepaald gebied. Maar hoeveel weet u van de ontwikkeling van en werkwijze bij de kleuters?

Om de ontwikkelingen in de doorgaande lijn te kunnen volgen en de professionaliteit van de leraren van groep 1 en 2 te kunnen beoordelen is het van belang dat de schoolleiding op hoofdlijnen kennis heeft van de werkwijze van groep 1 en 2 en het specifieke karakter van de kleuterdidactiek.

Deze kennis is nodig om:


 • beleid te kunnen ontwikkelen, met behoud van het specifieke karakter van het jonge kind.

 • een inschatting te kunnen maken tijdens groepsbezoeken in groep 1 en 2 of de juiste activiteiten op de juiste manier plaatsvinden.

 • de juiste vragen te kunnen stellen over leren en ontwikkelen en planmatig handelen tijdens (functionerings/beoordelings)gesprekken met leerkrachten groep 1 en 2.

 • leiding te kunnen geven aan een doorgaande lijn peuters – kleuters – groep 3 (t/m 8).


In de opbouw van dit dagprogramma gaan we uit van de driedeling: inhoud – houding – verhouding.

Dit houdt in dat we naast inhoud over het onderwijs aan het jong kind, ook specifiek aandacht besteden aan de houding die dit vraagt van de schoolleider. Lukt het mij om de verbinding met de onderbouw te maken? Ben ik in staat om de juiste vragen te stellen? Kan ik de ontwikkelingen in de onderbouw volgen en desgewenst (aan)sturen?Het laatste onderdeel betreft aandacht voor de verhouding. Is er voldoende verbinding tussen de coördinator, IB’er en schoolleider? Kunnen we de expert Jonge Kind voldoende effectief inzetten in de ontwikkelingen van de onderbouw? Hoe verhoudt de onderbouw zich tot de doorgaande lijn naar groep 3 t/m 8? Op welke wijze creëren we een lerende organisatie in de onderbouw? 

Inschrijven
01 Nov

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Helmond

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10
Data: Di 01/11/2016 - 13/12/2016 - 24/01/2017 - 07/03/2017 - 18/04/2016
Locatie: Helmond
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alle informatie over de module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent