leestijd:

Benodigdheden: 24 game kaartjes of schoolbord met schoolkrijtje.

Leerlingen zitten in groepjes. Leerkracht schrijft op het bord vier getallen waarmee 24 gemaakt moet worden. Groepjes proberen te ontdekken hoe je met die vier getallen 24 krijgt. Alle vier de getallen moeten gebruikt worden.

Voorbeeld:
6,4,2,2 -> 2-2 = 0; 6 x 4 = 24
5,4,2,2 -> 5 x 4 = 20; 20 +2+2 = 24
Deze sommen zijn ook makkelijk zelf te bedenken.

Nog enkele mogelijke getallen:
3 3 8 4 ** 4 4 1 2 ** 1 4 33 ** 1 5 4 5 ** 9 7 4 2 ** 5 3 7 3 ** 2 1 5 4 ** 9 4 4 8 **
8 6 9 2 ** 5 8 8 2 enz.

sluiten