leestijd:

Benodigdheden: geen

De spelers vormen paren. In elk paar is een speler de beeldhouwer en de ander de klei. De beeldhouwer vormt en schikt de klei totdat de spelleider zegt dat de tijd om is. Praten is niet toegestaan, maar het gebruik van non-verbale gebaren wordt aangemoedigd. Alle beeldhouwers wandelen door de beeldentuin om de creaties van hun collega’s te bewonderen. Keer daarna de rollen om. De leerlingen zoeken hun partner weer op en wisselen van rol: de beelden worden beeldhouwers, de beeldhouwers worden klei die tot beelden gevormd worden. Daarna worden de beelden in de tuin opnieuw bekeken.

Aanvulling voor peuters en groep 1-2

Bij peuters kunt u beginnen dat de kinderen op een afgesproken teken meteen stil moeten staan. Dit kan eerst voor worden gedaan. Misschien zien sommige peuters wel dat er een gekke houding wordt aangenomen als er wordt gestopt. Gaan zij dit nadoen?

Alle kleuters worden beelden. Laat de helft van de kinderen ronddansen in de beeldentuin en op een afgesproken teken “ bevriezen” ze. Ze blijven zo staan. De andere kinderen gaan de beelden dan bekijken. Daarna worden de beelden de kijkers. Oudste kleuters kunnen ook beeldhouwer worden. Ze kunnen elkaar bv. in 10 tellen in een houding zetten. Leg uit dat ze elkaar rustig behandelen. Daarna gaan de beeldhouwers de andere beelden bewonderen.

sluiten