leestijd:

Benodigdheden: een boom op de speelplaats.

Leeftijd: Vanaf 4 jaar

De kinderen houden elkaar vast in een lange rij. De voorste van de rij houdt een boom vast. Degene die aan het eind van de rij is, draait met de rij om de boom heen, net zo lang tot ze alle¬maal om de boom heen staan, onder het zingen van: “En de boom wordt hoe langer hoe dikker en de boom wordt hoe langer hoe dikker.”

Daarna gaat de rij achteruitlopend weer terug en wordt er gezongen: ”En de boom wordt hoe langer hoe dunner en de boom wordt hoe langer hoe dunner”. Als er geen boom is die gebruikt kan worden, kunnen de kinderen zelf een dikke boomstam vormen. Het eerste kind blijft staan en de rij draait zich er dan omheen.

sluiten