leestijd:

Benodigdheden: geen

Alle kinderen gaan in een kring staan. Er staat een iemand in het midden die een kind aanwijst die iets uit moet beelden. Dat kind beeld de opdracht uit, en de kinderen die aan weerszijde van de aangewezen persoon staan, moeten daarbij helpen. Bijvoorbeeld: olifant: het aangewezen kind maakt de slurf, de kinderen aan de zijkant maken allebei een oor. Samen met de leerlingen kies je dus een aantal dieren/voorwerpen uit en spreekt af hoe deze moeten worden uitgebeeld.

In eerste instantie wordt dit spel zonder tijd gespeeld, daarna hebben de leerlingen bijvoorbeeld vijf tellen om de opdracht uit te beelden. Wanneer iemand te laat is, komt die in het midden van de kring staan.

sluiten