leestijd:

Benodigdheden: instrumentjes voor alle kinderen ( kunnen ook stokjes plastic flesjes etc zijn) en marsmuziek.

Groepeer de kinderen met dezelfde instrumenten bij elkaar zoals in een echt orkest. U bent de dirigent en wijst aan welk groepje met instrumenten mag spelen. Eerst om de beurt en daarna twee samen en op het laatst misschien allemaal samen. Vervolgens laat u ( mars) muziek horen en kunnen ze meedoen op de maat van de muziek. Als dirigent kunt u nu de verschillende groepjes instrumenten afzonderlijk aanwijzen en verschillen aangeven van hard en zacht. Ook kunt u de muzikanten door een kind laten begeleiden.

Aanvulling voor peuters

Benodigdheden: instrumentjes voor alle kinderen (kunnen ook stokjes plastic flesjes etc zijn) en marsmuziek.

Laat kinderen op de muziek achter elkaar aan lopen als in een echte harmonie. Stopt de muziek dan moeten ze meteen stilstaan en mag er geen instrument meer te horen zijn.

sluiten