leestijd:

Benodigdheden: geen

De leerkracht start het spel door een samengesteld woord te zeggen (bijv. voordeur). Hierna neemt een leerling het over door een nieuw woord te maken van het tweede lid van het voorgaande woord (bijv. deurbel). Deze manier van spelen wordt doorgegeven (voordeur – deurbel – belsysteem enz.). Wanneer een leerling geen nieuw woord kan maken, doet deze even niet meer mee gedurende deze ronde. Het spel gaat net zolang door tot er een winnaar overblijft.

Tip: Wijs de leerlingen erop dat het een extra uitdaging is om het voor de anderen moeilijker te maken.

sluiten