leestijd:

Benodigdheden: Voor elk groepje een vel papier en een potlood.

De leerkracht verdeelt de klas in groepjes van vier leerlingen (max. vijf leerlingen). Deze leerlingen schrijven hun naam op het blaadje. Met de letters die nu allemaal op het blaadje staan, proberen de leerlingen zoveel mogelijk woorden te maken.

Welk groepje heeft de meeste woorden? Welk groepje heeft het langste woord?

sluiten