leestijd:

Benodigdheden: geen

Geef leerlingen instructie met alleen gebaren. Wie heeft het gebaar door? De leerlingen die begrijpen wat er wordt bedoeld, voeren het gebaar uit zonder geluid te maken.

Aanvulling voor peuters

Gebruik gebaren waar het kind vaak mee te maken krijgt zoals wenken= ‘kom hier’. Wijsvinger heen en weer= ‘foei’ of twee handen omhoog = ‘hoera’. Ook de gebaren ‘ga weg’, ‘stil’ en ‘daaag’ zijn bruikbaar.

sluiten