leestijd:

Benodigdheden: Voor elke leerling een potlood en een stuk(je) papier en tevens voor elk groepje een dobbelsteen.

De leerkracht verdeelt de groep in een aantal kleinere groepjes (max. vier leerlingen) en geeft elk groepje een dobbelsteen. Een voor een gaan de leerlingen dobbelen, om zo snel mogelijk een huis te mogen tekenen. Natuurlijk moet er in een bepaalde volgorde worden gedobbeld om te mogen tekenen.
Gooi je 6: een vierkant tekenen ( vloer, muren en plafond)
Gooi je 5: Dan mag je het dak tekenen.
Gooi je 4: Dan mag je de voordeur tekenen.
Gooi je 3: Dan mag je de schoorsteen tekenen.
Gooi je 2: Dan mag je het raam tekenen.
Gooi je 1: Dan mag je rook uit de schoorsteen tekenen.
Op het moment dat je een getal gooit, waarvan je de opdracht al hebt getekend, dan sla je een beurt over. Wie uit het groepje heeft als eerste het hele huis getekend?

sluiten