leestijd:

Benodigdheden: geen

Dit spel is een variant op ‘moordenaartje’. Alleen hier is er geen moordenaar, maar een prins in het verhaal.

Een leerling wordt de gang opgestuurd. In de klas doen even alle leerlingen de ogen dicht. De leerkracht loopt door de klas en geeft één leerling een knijpje in de schouder, hij/zij is de prins/prinses. De prins(es) laat alle kinderen flauwvallen, door een knipoog of kusje te geven. Dit vindt zeker een groep 8 erg leuk. Alle kinderen doen de ogen weer open en de leerling wordt teruggeroepen van de gang. Het is nu voor alle leerlingen spannend, want wie is de prins(es)? Ze moeten dus allemaal opletten (allemaal betrokkenheid en meekijken wie er knipoogt/kusje geeft).

Tip: Dit spel is nog uit te breiden met een spion die niet ‘vermoord’ mag worden, omdat het spel dan afgelopen is.

sluiten