leestijd:

Benodigdheden: papier en een pen voor de leerkracht.

De leerlingen spelen het alom bekende ‘Ik ga op vakantie en neem mee .. ‘. De leerkracht houdt hiervoor de klassenopstelling aan, wijst iemand willekeurig aan en gaat daarna met de klok mee. Op het moment dat een leerling een attribuut vergeten is op te noemen, doet deze de rest van de ronde niet meer mee. Tip: Het papier en de pen is voor de leerkracht om alle genoemde dingen op te schrijven als controlemiddel. Welke leerling kan de meeste vakantiespullen onthouden? De genoemde items kunnen ook over een thema gaan waar men in de groep mee bezig is. Pas de beginzin dan ook aan bv. bij het thema winkelen ” Ik ga boodschappen doen en ik neem mee….. “

Aanvulling voor peuters

Benodigdheden: voorwerpen die in relatie staan met het thema.

In de kring liggen in het midden allerlei voorwerpen die in relatie staan tot het thema. Om de beurt mogen de kinderen het zinnetje “Ik ga op vakantie en ik neem mee” zeggen en daarna een voorwerp pakken en dit benoemen. Als iedereen een voorwerp heeft, leggen ze dit achter hun stoel neer. Nu begint het spel opnieuw en mogen ze om de beurt na het zeggen van de beginzin hun eigen voorwerp benoemen. Weten ze het even niet meer, dan mogen ze achter hun stoel kijken. Als dit spel goed verloopt, kan er geprobeerd worden of de leerlingen een opeenstapeling van voorwerpen kunnen benoemen.

sluiten