leestijd:

Materiaal : stoelen in een kring, hoepels in een gymzaal of getekende cirkels buiten op het plein.

Alle leerlingen komen met de stoelen zeer dicht tegen elkaar aan in de kring zitten. Een van de leerlingen gaat staan in het midden van de kring. Er is nu dus een stoel leeg. De leerling die naast de lege plaats zit, schuift door naar de lege plaats. Er ontstaat nu een nieuwe lege plaats. Leerling die daar naast zit schuift door enz. Ondertussen probeert de leerling die in het midden staat deze lege plaats te bemachtigen. Als het tempo van het doorschuiven echter snel gaat, zal dit lastig zijn en vele leuke ‘op schoot komen zitten’ momentjes opleveren.

Bij hoepels in de gymzaal of cirkels buiten op het plein kan het spel ook ‘staand’ gespeeld worden.

sluiten