leestijd:

Benodigdheden: geen.

De leerkracht noemt een getal onder de tien, bijvoorbeeld; zeven.

De leerlingen moeten nu om de beurt optellen vanaf 1. Maar hierbij mogen ze geen getal noemen uit de tafel van zeven; dus 14, 21, 28, 77 enz. en geen getallen met een zeven erin. In plaats daarvan zeggen ze; slurf.

Dus voorbeeld; een, twee, drie, vier, vijf, zes, SLURF, acht, negen, tien, elf, twaalf, dertien, SLURF, vijftien zestien, Slurf, achttien.

De leerlingen moeten dus goed in de gaten houden waar ze zijn. Wanneer een leerling het verboden getal heeft gezegd is hij of af, of u start met een nieuw getal.

sluiten