leestijd:

Benodigdheden: Triviantkaartjes / vragen en een dobbelsteen en evt. zandloper, schoolbord en een krijtje voor de puntentelling.

Leerkracht maakt ongeveer vier groepen in de klas. Om de beurt mag een groep met de dobbelsteen gooien. Bij het gooien van bijvoorbeeld een drie, krijgt het groepje een aardrijkskunde vraag. Wordt deze goed beantwoord, krijgt de groep twee punten. Een fout antwoord levert voor de overige groepen een punt op. Je kunt fout beantwoordde vragen ook doorspelen naar de volgende groep voor een punt.

Tip: Dit spel hoeft niet ineens uitgespeeld te worden. Pak eerst een x aantal kaartjes en later op de dag of later in de week kunnen de rest van de kaartjes gepakt worden. Maak zelf vragen over de lesstof die de leerlingen gehad hebben (bijv. rekensommen oplossen of woorden uit dictee correct schrijven).

sluiten