leestijd:

Benodigdheden: triangel

De kinderen doen hun ogen dicht. U kiest een kind uit die op een willekeurige plek in de groep gaat staan en die een tikje op een triangel mag laten horen. De kinderen wijzen in de richting van het geluid. Ogen open klopt het?

Er kan ook gekozen worden om het kind te laten zeggen : Waar ben ik ?

sluiten