leestijd:

Benodigdheden: geen.

Er wordt een beroep of een sport uitgebeeld. Kinderen raden wat het is? Misschien kunnen ook twee kinderen samen afspreken om iets uit te beelden.

Aanvulling voor peuters, groep 1-2

De leerkracht beeldt dagelijkse handelingen uit (brood smeren, tandenpoetsen, drinken, slapen) kinderen raden wat het is. Wie van de kinderen kan zelf iets bedenken?

sluiten