leestijd:

Benodigdheden: geen

De leerkracht verdeelt de klas in een aantal groepjes, elk groepje krijgt een andere dierennaam (kippen, honden, leeuwen enz.). Als de leerkracht de naam roept van een dierengroep, mag deze zich laten horen. U steekt uw hand op zodra deze weer naar beneden gaat stopt het dierengeluid. Wie kan de geluiden maken op het goede moment?
Tip: Door het tempo steeds meer te verhogen, wordt het nog spannender.

Wat hoor ik? Peuters, groep 1-2

Benodigdheden: voorwerpen uit de groep

Maak geluid door op of met voorwerpen die in de groep staan te tikken (met je vinger op het raam kloppen, met een potlood op de kast tikken). Kinderen mogen niet kijken. Is dit een probleem dan zet u een kartonnen doos op z’n kant en zet daar de voorwerpen in waarop u wilt tikken.

sluiten