"Op zoek gaan naar hoe ervaring uit de praktijk en een frisse blik van aankomend leraren samen konden leiden tot nieuwe inzichten en innovaties in het onderwijs, maar misschien belangrijker nog, het delen van kennis die ergens in het veld al aanwezig was met de rest van het onderwijs."

Erik Boeschoten

OMJS Academie

po/vo
po/vo
06/07 in academie

Bootcamp Deep Learning

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Opleiding naar Excellente Teamleider

Opleiding

Als teamleider VO neem je een centrale plaats in de organisatie en het onderwijs van een school in. De opleiding Excellente Teamleider Voortgezet Onderwijs richt zich op de concrete vertaling van onderzoek en theorie naar de dagelijkse praktijk als teamleider VO. Door het uitvoeren van gericht praktijkonderzoek in de eigen school en effectieve zelfstudie is er veel ruimte voor differentiatie en worden de opleidingsdagen maximaal benut voor collegiaal leren.

Kindgesprekken

Training

Niet praten over de leerling, maar met de leerling. Ga samen met de leerling op zoek naar ‘wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren en hoe ga ik dat doen?’ Maak leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces door met hen in gesprek te gaan. In deze training geven we je handvatten voor het wat, hoe en wanneer van kindgesprekken en krijg je inzicht in je eigen kwaliteiten en ontwikkelkansen.

Zeg meer met minder woorden: teken het!

Training

Makkelijker to the point komen? Ga al tekenend aan de slag! Leer in eenvoudige stappen hoe je met tekeningen instructies en processen duidelijk maakt en hoe je daarmee je lessen, teambijeenkomsten of gesprekken visueel aantrekkelijker maakt!

Taalspecialist peuters-kleuters

Training

Taal is een van de basisvaardigheden die centraal staan in het kader van opbrengstgericht werken. Een goede taalontwikkeling wordt gezien als een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Het werken aan de taalontwikkeling bij peuters en kleuters legt een belangrijk fundament, waar in de hogere groepen op wordt voortgebouwd. In deze training leer je welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taalleeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kunt bieden.

Onderwijs Proeverij

Informatiebijeenkomst

Wat wordt jouw volgende stap? Ben jij je aan het oriënteren op een opleiding of training? Wil je een schoolontwikkelingstraject opzetten voor jouw school? Of wil je wellicht een product inzien? Op 15 september kun je met ons vrijblijvend in gesprek tijdens de Onderwijs Proeverij.

Schrijf je in voor deelname aan de proeverij. Je kunt deelnemen aan de interactieve workshop met Gino Camp, de docenten en onderwijsadviseurs ontmoeten en informatie verkrijgen over de (post-hbo-)opleiding, een training of eigen maatwerktraject die jouw interesse heeft.

Wij denken graag met je mee!

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam (1 jaar)

Opleiding (post-hbo)

Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze éénjarige opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties te implementeren en te borgen in de school!
Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

De rol van de toekomstgerichte intern begeleider

Interactieve sessie

Hoe zien de taken en rollen van de toekomstgerichte intern begeleider eruit? In deze interactieve sessie nodigen we intern begeleiders en schoolleiders uit om met elkaar scherp te krijgen wat de blik op de toekomst inhoudt. Hoe zien de huidige taken en rollen van de intern begeleider eruit en waar is verandering mogelijk en/of wenselijk? Maak je klaar voor de toekomst!

Opleiding Intern begeleider

Opleiding (post-hbo)

Deze opleiding is gericht op de ontwikkeling tot een toekomstbewuste intern begeleider: een coach, innovator en partner van de schoolleider. Als intern begeleider heb je een grote verantwoordelijkheid en impact op beleids- en organisatieontwikkeling binnen je eigen school. Je doel daarbij is de groei van alle leerlingen, maar ook van het team, mogelijk maken: samen met leraren nagaan wat leerlingen en leraren zelf nodig hebben.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.