Evenementen

10 Jan

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Utrecht (2)

Training

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 10/01/2017 - 31/01/2017 - 21/02/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €490
Inclusief: 5 minuten taal óf 5 minuten rekenen


De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

  • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

  • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

  • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.

  • Registerleraar: VY7DTpkEfkDe deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: VY7DTpkEfk (15 RU)

  

Inschrijven
12 Jan

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht leiderschap – Utrecht

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 10 dagdelen
Data: Do 12/01/2017 - 16/02/2017 - 30/03/2017 - 18/05/2017 - 22/06/2017
Locatie: Utrecht
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alles over deze module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

De herregistratiemodule in Utrecht is vol. Stuur een e-mail voor de laatste informatie.

Inschrijven
16 Jan

Coöperatief leren, leren door interactie – Helmond

Training

Doelgroep: Leraren groep 1 t/m 8
Door: Dagdelen: 3
Data: Ma 16/01/2017 - 13/02/2017 - 13/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur (incl. kleine snack)
SBU: 15
Kosten: €470
Inclusief: 5 minuten coöperatief


5 minuten coöperatiefSamenwerking tussen leerlingen gaat niet zomaar. Die hangt mede af van de voorwaarden die de docent in die leeromgeving realiseert. Zo moet de sfeer veilig zijn. Zo moeten leerlingen elkaar nodig hebben bij het maken van een opdracht zonder dat leerlingen zich achter iemand kunnen verschuilen (‘meeliften’). Dat stelt eisen aan de docent.

Met behulp van gestructureerde, activerende werkvormen kun je het samenwerken tussen kinderen stimuleren en als een routine laten terugkeren binnen je lessen (voorkennis activeren, instructie, begeleide inoefening, zelfstandig werken en afronding).

Het delen van elkaars kennis, uitwisselen van informatie en luisteren naar elkaars mening maakt dat de (leer)stof meer betekenis krijgt. Samenwerken verhoogt de motivatie en betrokkenheid en dit resulteert vaak in betere (leer)prestaties.

Tijdens de bijeenkomsten zie en ervaar je hoe je coöperatieve werkvormen kunt inzetten bij diverse activiteiten. Je leert hoe je kinderen met dergelijke activiteiten kunt stimuleren in hun sociale- en cognitieve ontwikkeling.

Tussen de bijeenkomsten gaat je in de praktijk de verschillende coöperatieve werkvormen introduceren en uitvoeren.

 Opbrengsten:  • Deelnemers hebben inzicht in de principes en de meerwaarde van Coöperatief Leren.

  • Deelnemers zijn in staat om in meerdere situaties didactische coöperatieve werkvormen in te zetten om zo de betrokkenheid, het leereffect en het leerplezier van kinderen te vergroten.

  • Deelnemers zijn in staat om met behulp van coöperatieve werkvormen te differentiëren.


Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent