Evenementen

07 mrt

Coöperatief vergaderen – Helmond

Training

Doelgroep: PO/VO/MBO/HBO, directie, IB’ers, bouwcoördinatoren
Door: Dagdelen: 2
Data: Di 07/03/2017 - Di 04/04/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 09:30-12:30 uur
SBU: 12
Kosten: €340
Inclusief: het boek 'Coöperatief vergaderen' (Bazalt)


Streef je naar een betere besluitvorming, gelijke inbreng van alle betrokkenen en een grotere betrokkenheid tijdens vergaderingen, dan is een oriëntatie op coöperatief vergaderen aan te bevelen.

In een professionele leergemeenschap zijn vergaderingen de plek waar we samen praten, samen leren, samen discussiëren. Dit resulteert wellicht echter niet altijd in een gewenste opbrengst.

In de twee bijeenkomsten Coöperatief vergaderen leer je hoe je, door verschillende werkvormen en het anders inrichten van je vergadering, voor meer effectiviteit, betrokkenheid, positieve energie en gezamenlijke besluitvorming komt. Tijdens coöperatieve vergaderingen voelen deelnemers en voorzitters zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een productief verloop van de vergadering.

We bespreken de uitgangspunten van Coöperatief vergaderen. Tijdens de bijeenkomsten ga je zelf ervaren wat het betekent om volgens de coöperatieve werkvormen te werken. Het leren van en met elkaar speelt een belangrijke rol. We wisselen ervaringen uit en maken de vertaalslag naar je de voorbereiding van je eigen vergadering.

Opbrengsten: • Je kent diverse werkvormen die je kunt gebruiken om actieve deelname te stimuleren

 • Je hebt geoefend met werkvormen waardoor je binnen een vergadering kunt leren van en met elkaar

 • Je ervaart hoe je betrokkenheid binnen een vergadering kunt genereren

 • Je ervaart hoe je van een vergadering meer een gezamenlijk gedragen werkvergadering maakt

 • Je weet welke aspecten van timemanagement jij kunt inzetten om nog effectiever te vergaderen

 • Je formuleert actiepunten om te komen tot nieuw vergaderbeleid.


Inschrijven
07 mrt

Overgang naar groep 3 ‘Groep 3 goed onder de knie’ – Helmond (2)

Training

Doelgroep: Leerkrachten groep 3, intern begeleiders
Door: en Dagdelen: 3
Data: Di 07/03/2017 - Di 11/04/2017 - Di 09/05/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 16:00-19:00 uur
SBU: 15
Kosten: €450

De overgang van groep 2 naar groep 3 is voor jonge kinderen een spannende en uitdagende fase. De nadruk komt meer te liggen op het werken dan op het spelen. Leraren merken dit ook aan kinderen. Het valt niet mee om meer stil te zitten, naar de leraar te luisteren en in de werkboekjes te werken. Om de betrokkenheid, actieve houding en nieuwsgierigheid van deze jonge kinderen te behouden/verhogen is vooral een betekenisvol en gedifferentieerd taal-, lees-, en rekenaanbod nodig in groep 3. Tijdens deze training ga je hiermee aan de slag.

Enkele reacties van leerkrachten die de training hebben gevolgd:

"Ik ga meer circuits inzetten in groep 3 zodat kinderen betekenisvoller leren."
"Ik start nu veel eerder met differentiëren, ik pas meer hoekenwerk toe en de vertaalcirkel staat nu elke rekenles centraal."

Opbrengsten:

 • De deelnemers weten welke lees- taal- en rekendoelen aan de orde komen in groep 3.

 • De deelnemers zijn in staat om vanaf de start in groep 3 gedifferentieerde activiteiten vorm te geven en toe te passen, als hoeken, circuit en eigen keuze.

 • De deelnemers zijn in staat om, vanaf de start in groep 3, onderwijs op maat te organiseren.


 • De deelnemers zijn in staat om de nadruk van ‘werken in groep 3’ te verschuiven naar ‘betekenisvol leren in groep 3’.


overgang-naar-groep-3-8sbhvifehzGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 8sBHVIfeHz (15 RU)

Inschrijven
08 mrt

Kennismaken met Vreedzame School – Nijmegen

Informatiebijeenkomst

Doelgroep: Leraren die geïnteresseerd zijn in het werken met Vreedzame School
Door: en Dagdelen: 1
Data: Woe 08/03/2017
Locatie: Nijmegen
Tijd: 14:30-16:00 uur
SBU: 0
Kosten: €0

Ben je als school of commissie op zoek naar een nieuwe aanpak sociaal-emotionele ontwikkeling voor het komende schooljaar? Of ben je gewoon nieuwsgierig naar de doelen en opbrengsten van de Vreedzame School?

Wat is de Vreedzame School?
De Vreedzame School is een sociaal-emotionele aanpak, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. De lessen vormen de basis om gezond, zelfredzaam gedrag aan te leren, waarbij de leerkracht als rolmodel fungeert. Het zal het uitgangspunt worden van waaruit het handelen tussen leerlingen, leerkrachten én ouders vorm wordt gegeven. Dit geldt voor alle interacties op school, zowel in de klas als op het schoolplein. De Vreedzame School is als methode opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doelen
De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:


 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

 • constructief conflicten op te lossen

 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

 • open te staan voor verschillen tussen mensen


Opbouw
De Vreedzame School is opgebouwd in blokken die jaarlijks terugkeren op het niveau van de groep:

 • Blok 1. Wij horen bij elkaar – Groepsvorming en positief sociaal klimaat

 • Blok 2. We lossen conflicten zelf op – Conflicthantering

 • Blok 3. We hebben oor voor elkaar – Communicatie

 • Blok 4. We hebben hart voor elkaar – Gevoelens

 • Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij – Verantwoordelijkheid

 • Blok 6. We zijn allemaal anders – Diversiteit


Schoolniveau
Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal klimaat, waarin leerkrachten prettig werken. De handelingsverlegenheid wordt verminderd en kinderen voelen zich veilig, gehoord en gezien. De opbrengsten van de Vreedzame School zijn terug te vinden in het wetenschappelijke onderzoek door Leo Pauw: Onderwijs en Burgerschap; wat vermag de basisschool?

Kennismakingsbijeenkomsten commissies sociaal-emotionele ontwikkeling
Om deze doelen te bereiken is een intensief implementatietraject nodig. Het gaat immers verder dan een lesje in de week geven. Het gaat uiteindelijke over professioneel handelen en het voorbeeld kunnen zijn. Ben je geïnteresseerd hoe we dat doen? Kom dan naar de gratis bijeenkomst.

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent