"Aansluiten bij de wensen in het onderwijs en met nieuwe inzichten te inspireren om tot vernieuwing of verandering te komen."

Kim Gerats

OMJS Academie

Uitgelicht Professionaliseringsaanbod

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 2 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders. Schoolleiders die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs. Onderwijs Maak Je Samen richt zich met deze opleiding op de toekomstbewuste schoolleider: een coach waar het kan, een manager waar het moet, maar bovenal een leider om succesvolle en impactrijke onderwijsinnovaties in te richten en te borgen in de school!

Opleiding Toekomstbewuste schoolleider Vakbekwaam – 1 jaar (post-hbo)

Post-hbo-opleiding

In de komende tien jaar verlaat meer dan 40% van de huidige schoolleiders het onderwijs. Dit vraagt om een nieuwe generatie schoolleiders, die vanuit een sterk bewustzijn hét verschil willen maken voor de toekomst van het Nederlandse onderwijs.

Dat vraagt om toekomstbewust leiderschap. Leiderschap dat verder gaat dan het op orde hebben en houden van de schoolorganisatie. Het gaat om het sturen op kwaliteit en het stimuleren van de verdere professionalisering van leraren en team. Het gaat bovendien om het inspelen op maatschappelijke veranderingen en deze met visie te vertalen naar de onderwijs- en schoolontwikkeling.

Verdiepend leren: aan de slag met onderzoekend en ontwerpend leren

Training

Om de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van leerlingen te stimuleren, werken we in het onderwijs steeds vaker vanuit de methodiek van het onderzoekend en ontwerpend leren. Tijdens deze training ga je vanuit de theorie hier praktisch mee aan de slag. Je ervaart hoe je het initiatief meer bij de leerlingen kunt leggen, je leert verschillende tools kennen die je kunt inzetten in jouw groep en op jouw school en je ervaart hoe je samen met de leerlingen onderzoek kunt uitvoeren.

Technisch lezen en leesmotivatie, een boeiend leerproces

Training

Je leert wat werkt voor goed technisch-leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je oefent met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Zo worden de leerlingen eigenaar van hun eigen leesproces.

Gratis informatiebijeenkomst post-hbo-opleidingen

Informatiebijeenkomst

Ben je aan het overwegen een opleiding te volgen? Kom naar de gratis informatiebijeenkomst en krijg alle informatie over de opleiding(en), stel al jouw vragen en ontmoet de docenten.

Taalspecialist peuters-kleuters

Training

Taal is een van de basisvaardigheden die centraal staan in het kader van opbrengstgericht werken. Een goede taalontwikkeling wordt gezien als een voorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan. Het werken aan de taalontwikkeling bij peuters en kleuters legt een belangrijk fundament, waar in de hogere groepen op wordt voortgebouwd. In deze training leer je welke taalinhouden en taaldoelen centraal staan, hoe je vanuit doelen en inhouden een rijke taalleeromgeving kunt inrichten, hoe je differentieert binnen je taalaanbod en hoe je VVE-kinderen een passend aanbod kunt bieden.

Formatieve evaluatie

Studiedag

Een formatieve feedbackcultuur betekent dat je de kwaliteit van je lessen wilt verbeteren door leerlingen te laten werken vanuit leerdoelen. Met voldoende feedback en door het maken van keuzes in leeractiviteiten proberen de leerlingen die leerdoelen te behalen. Welke modellen bieden je daarbij houvast en wat betekent dat voor de samenwerking tussen docenten en teamleiders?

Studiereis Zuid-Afrika; naar het land van Apart & Samen

Studiereis

Een studiereis met een programma dat andere perspectieven biedt in 'less is more' en kan helpen om opnieuw bewust te raken van de eigen (onderwijs)praktijk en deze beter te waarderen. De inhoud, ervaringen en ontmoetingen van deze studiereis zullen inspireren en veel (nieuwe) inzichten bieden voor de eigen, persoonlijke ontwikkeling.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.