Evenementen

06 Okt

Herregistratie leiderschapsmodule: Toekomstgericht Leiderschap – Amsterdam

Training

Doelgroep: Schoolleiders
Dagdelen: 5 dagen
Data: Do 06/10/2016 - Do 03/11/2016 - Do 19/01/2017 - Do 09/02/2017 - Do 09/03/2017
Locatie: Amsterdam, Aristo Accommodaties (Tempelhofstraat 2)
Tijd: 09:00-16:00 uur
SBU: 140
Kosten: €1495
Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor de herregistratiemodule bij Onderwijs Maak Je Samen!Wat vragen nieuwe ontwikkelingen van de schoolleider? Hoe blijf je autonoom denken en handelen binnen je cirkel van invloed als de context verandert?


Onderwijs Maak Je Samen heeft een module ontwikkeld voor schoolleiders, waarbij een spectrum aan nieuwe inzichten en vaardigheden van nu en de toekomst vertaald worden naar de rol van de schoolleider.


In onze module Toekomstgericht Leiderschap, die gecertificeerd is door het schoolleidersregister PO, hebben we bewust aandacht voor de eigen organisatie van de schoolleider alsook voor de persoonlijke ontwikkeling.


Lees alles over de module in de brochure:


http://issuu.com/omjs/docs/brochure-module7-v6-druk?e=11539365/36332350

Praktische informatie
Omvang van de module: 140 studiebelastingsuren (5 ECTS)
Aantal bijeenkomsten: 5 bijeenkomsten van één dag
Kosten: € 1.495,- per module


Met het volgen van drie leermodules in vier jaar voldoet u aan de eisen voor de herregistratie. Het volgen van deze module levert de deelnemers een deelcertificaat op in het kader van herregistratie door het Schoolleidersregister PO.


Deze module kan ook incompany gegeven worden.

Inschrijven
10 Okt

Bestuursbeleidsplan ICT ‘light’ 2016 – Utrecht

Training

Doelgroep: Primair onderwijs: bestuurders, stafmedewerkers, bovenschoolse ICT-coördinatoren, schoolleiders met ICT-taakstelling
Door: en Dagdelen: 1 dag
Data: Ma 10/10/2016
Locatie: Utrecht, Cursus- en vergadercentrum Domstad (Koningsbergerstraat 9)
Tijd: 10:00-16:00 uur
SBU: 16
Kosten: €300

Vanuit het sectorakkoord primair onderwijs 2015-2019 wordt van besturen primair onderwijs verwacht een visie en beleid op de implementatie van ICT, media en technologie te ontwikkelen. Met als doel een forse impuls te geven aan ICT en technologie in het onderwijs, een ‘doorbraak’ te forceren.

Het bestuursbeleidsplan ‘light’ 2016 voor ICT en technologie kent vele voordelen:


  • Het beleids- en projectplan is gericht op een duurzame onderwijs en organisatieontwikkeling voor ICT en technologie op het bestuurs- en het schoolniveau.

  • Je kunt het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’, met een beleidsgroep als een leernetwerk stap-voor-stap vullen. De kwaliteit van de dialoog en de doorvertaling naar alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

  • ‘Wat organiseren we gezamenlijk en wat apart’? Het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’ maakt helder welke thema’s op het bestuursniveau wordt opgepakt en hetgeen op schoolniveau wordt uitgewerkt.

  • Het planontwerp is compact en transparant voor alle betrokkenen binnen de scholengroep.

  • Alle conceptuele modellen voor sturing en beleid zijn in te passen. 


Gedurende deze training maak je een vlotte start met het de ontwikkeling van het bestuursbeleidsplan ICT ‘Light’. We reiken je het werkkader aan, inclusief conceptuele modellen en concrete voorbeelden, bijvoorbeeld de interventies op basis van de inzichten van Michael Fullan (‘Stratosphere’): simplexiteit en skinny interventies.

Je maakt vooral vele beredeneerde keuzes. Voorafgaand hieraan gaat u de dialoog aan met betrokkenen in uw organisatie. Hiervoor reiken wij je de werkprocessen aan.

Opbrengsten:  • Je beschikt over een actueel werkkader op bestuursniveau voor het beleids- en projectplan ICT en technologie van jouw scholengroep.

  • Je hebt zicht op de processen en dialogen die vereist zijn voor een gedragen bestuursbeleid en de verbinding met het schoolniveau.

  • Je hebt een start gemaakt met de ontwikkeling van het bestuursbeleidsplan ICT ‘light’ 2016 voor je eigen organisatie.


Inschrijven
12 Okt

Een doordacht rekenaanbod – Helmond

Training

Doelgroep: Leerkrachten onderbouw, intern begeleiders en rekencoördinatoren
Door: en Dagdelen: 3
Data: Wo 12/10/2016 - Wo 16/11/2016 - Wo 14/12/2016
Locatie: Helmond
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 20
Kosten: €450

Bij het rekenaanbod in de onderbouw worden vaak spelletjes, ontwikkelingsmaterialen en prentenboeken ingezet. In de training gaan we in op het nog meer gedifferentieerd inzetten van deze activiteiten voor iedere kleuter. Dit kan door het peilen en stimuleren van de rekenontwikkeling door middel van spelletjes. Ook wordt er gekeken hoe we ontwikkelingsmaterialen kunnen verrijken door o.a. moeilijkere handelingen, door handelingen toe te voegen of door aanvullende materialen te gebruiken. Bij het werken met prentenboeken wordt ingegaan op het stellen van rijke rekenvragen en op rekentaal. Dit is een training waarbij de theorie steeds toegepast wordt in activiteiten voor je rekenaanbod.

Opbrengsten:  • De cursist kan gedifferentieerde activiteiten voor kleuters vormgeven bij spelletjes, ontwikkelingsmateriaal en prentenboeken.

  • De cursist kan gedifferentieerde vragenstellen, vanuit de taxonomie van Bloom, bij de verschillende rekenactiviteiten.


Een doordacht rekenaanbod XRcQg5j5G7Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: XRcQg5j5G7 (15 RU).

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent