Evenementen

28 Sep

Groep 7/8 op volle kracht! – Breda

Training

Doelgroep: Leerkrachten bovenbouw (groepen 7/8)
Door: ofDagdelen: 1
Data: Wo 28/09/2016
Locatie: Breda, Hotel Apollo (Stationsplein 14)
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 8
Kosten: €150

Welke kwalitatieve stappen kan ik nog nemen om de uitslag van de Eindtoets in 2017 positief te beïnvloeden? Tijdens deze workshop wordt vanuit ieders ‘cirkel van invloed’ een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheden van een bovenbouwgroep en vervolgens een ‘plan de campagne’ opgesteld om de Eindtoets boven de ondergrens te scoren. Welke keuzes moet jij als leerkracht maken m.b.t. het leerstofaanbod, leerkrachtvaardigheden en leertijd om de eindscore van je groep straks optimaal te verhogen? Hoe houd je de leerlingen betrokken en gemotiveerd? De inhoud en inzet van deze ontwikkelde ‘spoedcursus’ heeft op veel scholen in Nederland tot hogere en positieve eindscores geleid.

Opbrengsten: • Een concreet plan de campagne om de eindopbrengsten te verhogen

 • Bewustwording van de eigen ‘cirkel van invloed’ als leerkracht van een bovenbouwgroep

 • Focus op resultaten


Groep 7:8 op volle kracht BXCgGnddW9Geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: BXCgGnddW9 (8 RU).

Inschrijven
28 Sep

Leergesprekken met kinderen – Helmond

Training

Doelgroep: PO/VO, leraren, IB-ers, RT-ers
Door: Dagdelen: 2
Data: Wo 28/09/2016 - Wo 02/11/2016
Locatie: Helmond
Tijd: 14:00-17:00 uur
SBU: 12
Kosten: €300

"Ik was verrast door de oplossing die Sam zelf aandroeg. Ik had het nog nooit zo bekeken!"

“Sinds de gesprekken met Kyra is zij meer bewust en actief tijdens de lesactiviteiten. Ze weet nu waarvoor ze het doet!”

In het dagelijks onderwijs ligt de uitdaging om kinderen te stimuleren in: creatief denken, initiatief nemen, reflecteren, problemen oplossen en zelfsturing. Kinderen leren om zelfstandiger te werken is voor hen erg motiverend. Kinderen hebben echter wel een kompas nodig waarmee ze zichzelf kunnen sturen op hun eigen leerweg. Daarvoor is het belangrijk om op een effectieve manier leergesprekken met hen te voeren.

Kinderen kunnen heel goed zelf oplossingen bedenken als het gaat om de voortgang in hun eigen leerproces. Ze weten vrijwel altijd waar de schoen wringt en ze weten ook wat kan helpen om een stapje verder te komen. De leerling is de hoofdpersoon die de leerkracht nodig heeft om hem goed te kunnen ondersteunen in het eigenaar worden van het eigen leerproces.

Niet praten over de leerling, maar mét de leerling: samen op zoek gaan naar 'Wat kan ik al, wat kan ik nog leren, wat wil ik nog leren, en hoe ga ik dat doen?'.

Hoe voer je op een goede manier leergesprekken met kinderen? Hoe zorg je ervoor dat een kind leider wordt van zijn eigen leren?

Opbrengsten: • je krijgt zicht op voorwaarden voor een functioneel leergesprek

 • je doet kennis op over gesprekstechnieken om goede en motiverende leergesprekken te voeren

 • je verdiept je in de rol van de leraar en de rol van de leerling

 • je ziet voorbeelden van leergesprekken

 • Je weet hoe je afspraken met de leerling kunt vastleggen en volgen

 • je wordt je bewust van jouw communicatiestijl; kracht en valkuilen

 • je krijgt praktische tips en hulpmiddelen om direct met jouw leerlingen in gesprek te gaan!


Registerleraar: 3fkmfk4ikmDe volledige training is geregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: 3fKMFk4IkM (12 RU).

Inschrijven
28 Sep

Specialist Technisch lezen en leesmotivatie – Helmond

Training

Doelgroep: PO, leescoördinatoren, taalcoördinatoren, leraren, IB-ers, RT-ers, logopedisten
Door: Dagdelen: 5
Data: Wo 28/09/2016 - Wo 19/10/2016 - Wo 30/11/2016 - Wo 14/12/2016 - Wo 08/03/2017
Locatie: Helmond
Tijd: 14:45-17:30 uur
SBU: 30
Kosten: €770
Inclusief: 5 minuten taal


Staat op jouw school het verbeteren van de leesopbrengsten centraal? Vaak ligt de focus (te veel) op het verhogen van toetsresultaten. Streven naar hogere scores is slechts één aspect van opbrengstgericht werken. Maar vergeet hierbij niet om wie het daadwerkelijk gaat: de leerlingen. Wanneer leerlingen mede-verantwoordelijk worden gemaakt in hun eigen leerproces, wanneer ze grip krijgen op hun eigen leesdoel, werken leerkracht en leerling samen aan een beter leesresultaat.

Tijdens deze training leer je wat werkt voor goed technisch leesonderwijs. We bespreken doorgaande leerlijnen en vertalen deze naar ik-doelen voor leerlingen en bewezen effectieve leesaanpakken. Je gaat oefenen met het maken van een goede kwalitatieve leesanalyse, waarna je de onderwijsbehoeften van leerlingen nog specifieker in beeld brengt. Je verkent welke handvatten als uitgangspunt kunnen dienen voor een (diagnostisch) gesprek met je leerlingen en je leert op welke wijze de leerkracht een positieve invloed heeft op een effectieve leesinstructie. Je krijgt voorbeelden van effec-tieve instructie en procesgerichte feedback (Wat zeg je? Wat doe je?) en er is uitwisseling over de succeservaringen uit de onderwijspraktijk. We bekijken hoe een methode voor technisch lezen zo functioneel mogelijk kan worden ingezet, wisselen ideeën uit over het maken van leeskilometers en bespreken de opzet van een leesbeleidsplan. Als specialist ‘Technisch lezen en Leesmotivatie’ kun je voor jouw school een aanzet maken tot een leesverbeterplan.

In de training is tevens een sterke focus op het bevorderen en in stand houden van leesplezier bij leerlingen. Vanuit een theoretisch kader krijg je praktische tips en adviezen om leesbevordering voor jouw school (weer) op de kaart te zetten.

Opbrengsten: • Je kent de uitgangsunten voor effectief technisch leesonderwijs en analyseert deze voor de eigen situatie/ school.

 • Je weet het specifieke leesdoel van een leerling in beeld te brengen door middel van een gerichte leesanalyse,

 • Je kunt een gericht leergesprek voeren met de leerling,

 • Je kent de ontwikkellijnen en kunt leesdoelen formuleren.

 • Je kent de meestgebruikte leesmethoden en weet hoe je de leesmethode haalbaar en gedegen in moet zetten.

 • Je kent de specifieke leesaanpakken.

 • Je weet hoe de leesinstructie en feedback doelgericht en procesgericht gegeven worden.

 • Je kent de uitgangspunten voor een gerichte focus op leesbevordering op jouw school.

 • Je hebt een leesverbeterplan opgesteld voor jouw school.


Registerleraar: MXv7BtxXHkGeregistreerd bij het registerleraar.nl. Activiteitnummer: MXv7BtxXHk (30 RU).

Inschrijven

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent