leestijd:

Als leerlingen op jonge leeftijd een vreemde taal leren, kan dat volgens taalkundigen een positieve invloed hebben op hun cognitieve ontwikkeling en hun taalontwikkeling. De Onderwijsraad onderschrijft dat. 5 minuten Engels, de nieuwe uitgave in de 5-minutenreeks van Onderwijs Maak Je Samen, biedt leraren interactieve werkvormen om leerlingen vertrouwd te laten raken met Engels als vreemde taal.

5 minuten Engels

5 minuten EngelsDe uitgave ‘5 minuten Engels’ stimuleert leerlingen om een vreemde taal te gebruiken en te leren beheersen. De leraar kan putten uit veertig korte, doelgerichte activiteiten voor tussendoor, in verschillende categorieën en op verschillende niveaus. Allemaal activiteiten om op een interactieve, dynamische en inspirerende manier vaardigheden te vergroten en verschillende leerstijlen te prikkelen. Ze zijn te koppelen aan de inhoud van de lesstof, maar dat is niet per se nodig om een positief effect op het leren te bereiken. Het is even zinvol om ze in te zetten voor de invulling tussen twee perioden van inspanning.

Praktisch en doelgericht

De set bestaat uit veertig kaarten met een korte en duidelijke omschrijving van de activiteit en de benodigdheden. Bij iedere activiteit is aangegeven voor welk niveau de activiteit geschikt is en op welke vaardigheid de focus ligt: lezen, luisteren, schrijven of spreken. De niveaus staan los van een leeftijdsgroep. Beginners starten vooral met het luisteren naar, herhalen, nadoen en simpel taalgebruik. Daarna richten de activiteiten zich op het zelf produceren, het vergroten van de woordenschat en complexer taalgebruik. Sommige kaarten geven didactische of organisatorische tips en suggesties voor variatie en uitbreiding van de activiteit.

Alweer de negende set

De 5-minutenreeks is erg populair onder leraren en groepsleiders. Het is een groeiende verzameling korte activiteiten die leraren zonder al te veel voorbereidingen kunnen toepassen. De set ‘5 minuten Engels’ is alweer de negende uitgave. Eerder al verscheen: ‘5 minuten’ voor tussendoor, bewegen, focus, coöperatief, rekenen, creatief denken en taal. Voor de onderwijsprofessional zelf verscheen ‘5 minuten leidinggeven’, gericht op het begeleiden van leerprocessen van de professional.

Voorbeeldkaarten uit 5 minuten Engels

Om je een idee te geven wat voor soort activiteiten er voor kunnen komen in 5 minuten Engels, hebben we er drie voor je geselecteerd. Deze kun je bekijken en/of downloaden. Bekijk ze hier.

Bestellen

Direct 5 minuten Engels bestellen? 

Gerelateerde artikelen

po
17/01 in actueel

Lezen in het basisonderwijs

po
19/04 in actueel

Alle (lees)tips op een rij

sluiten