leestijd:

5minfocus

Door: Monika Franzen

Een nieuwe dag of activiteit begint: Iedere leraar kent de uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zonder zinvol begin is er geen echte (leer)start. Wij kiezen als leerkracht bewust of onbewust voor een manier om de dag of een activiteit te starten. De impact die de manier van starten heeft wordt vaak niet onderkend. Ondanks dat de manier van beginnen weinig invloed lijkt te hebben, is het wel degelijk een zeer belangrijke functie bij het leren. Haakt een leerling aan of af? Kan een leerling wel of niet in de focusstand komen zodat leren mogelijk is? En wat is die focusstand eigenlijk?

webwinkel_focusTaal is een belangrijke factor in het onderwijs. Vaak beginnen we met een verbale instructie om de dag of een activiteit te starten. We gaan ervan uit dat de kinderen vanzelf focussen en vervolgens de aangeboden opdracht geconcentreerd uitvoeren. In toenemende mate zien wij kinderen in de klas waarbij dit niet zomaar gebeurt. Het lijkt alsof ze niet luisteren. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om rustig te zitten, een pen vast te houden en ook nog hun stemvolume op de situatie af te stemmen. We zien steeds meer kinderen die gestimuleerd moeten worden en oefening nodig hebben om hun aandacht op één punt te richten. Aan de blik van een kind en de lichaamshouding kun je aflezen of er sprake is van volgehouden aandacht., Als dat zo is dan gaan ze op in de opdracht. Dit noemen we ‘de focusstand’. Ook kinderen die dat niet vanzelf doen, zijn in staat dit te leren. Er moet dan wel sprake zijn van een ondersteunende relatie door een leerkracht/ouder en er moeten hulpmiddelen beschikbaar zijn om dit te realiseren.

Een voorbeeld van een hulpmiddel is ons nieuwe product: 5 minuten focus. Dit product biedt 40 verschillende activiteiten die de leerkracht kan helpen om het kind te leren om in de ‘focusstand’ te komen. Ze helpen om in de dagelijkse (les)praktijk bewust momenten in te bouwen om de executieve functie ‘aandacht te richten’ te trainen. Voor een goed (schools) functioneren is dit noodzakelijk. Kunnen focussen is een essentiële voorwaarde om te leren en vervolgens optimaal gebruik van het leeraanbod te kunnen maken. Als een kind van binnenuit nieuwsgierig en bewust waar kan nemen hoe het de eigen aandacht inzet, wordt het gaandeweg medeverantwoordelijk voor zowel het eigen leerproces als ook groepsprocessen.

Wij kunnen als leerkracht het verschil maken door zelf rolmodel te zijn en de kinderen actief te betrekken bij het leren ‘de aandacht te richten’. Focussen: we maken er samen een spel van, geen strijd. Plezier, verbondenheid en samen beleven zijn fantastisch om aan een positief leerklimaat te bouwen. Zo is leren leuk en levert meer op.

Belangrijke redenen om 5 minuten focus in te zetten:

  • Ons brein krijgt de mogelijkheid om in de ‘aan- stand’ te komen.
  • Het ‘wij-gevoel’ versterkt. Een positief pedagogisch klimaat ontstaat.
  • De rust die ontstaat, helpt de leerkracht en kinderen ontspanning te ervaren.
  • Herkenning en herhaling maakt kinderen mede-eigenaar van hun leerproces omdat ze weten dat het mogelijk is in de ‘aan-stand’ te komen.
  • Elk spel start met beweging en daarmee houden we rekening met de manier van leren van jongens.
  • De zintuigelijke prikkelverwerking wordt gestimuleerd. Een toenemend adequate prikkelverwerking en positieve feedback helpen een positief zelfbeeld op te bouwen.

Download drie gratis kaarten –

Gerelateerde artikelen

po/vo
po/vo
po/vo
09/02 in actueel

Nieuw: 5 minuten veranderen

sluiten