leestijd:

Herregistreren als schoolleider? Schrijf je in voor één van onze leergangen, de opleiding tot interim-schoolleider basisonderwijs (100 punten!) of de studiereis naar Zuid-Afrika. Allen gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO (SRPO).

Alle mogelijkheden op een rij:

 1. Leergang Veranderen doe je samen
 2. Leergang Persoonlijk leiderschap
 3. Leergang Leidinggeven aan Onderwijs Anders Organiseren
 4. Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling
 5. Leergang De functie van frictie
 6. Leergang Onderwijskwaliteit maak je samen
 7. Leergang Balanceren kun je leren
 8. Leergang Leidinggeven aan een klassewerkplek
 9. Leergang Begroten met tijd
 10. Studiereis Zuid-Afrika
 11. Opleiding Interim-Schoolleider Basisonderwijs
 12. Valideren van informeel leren

 

 

Leergang Veranderen doe je samen

70 punten gekoppeld aan de thema’s: Verandermanagement en Visiegestuurd onderwijs en Wildcard.

Hoe organiseer je het proces van verandering? Hoe krijg je ze mee? Hoe bied je ruimte voor weerstand en onzekerheid zonder dat het proces voor anderen verstoord wordt? Hoe creëer je gezamenlijke toekomst- en ideaalbeelden en hoe kom je vervolgens tot gezamenlijke taal? En bovenal, hoe bewerkstellig je samenhang en verbinding? Deze leergang geeft je inzichten en handvatten om antwoorden op bovenstaande vragen te vinden!

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Persoonlijk leiderschap

65 punten gekoppeld aan het thema: Persoonlijk Leiderschap.

In de leergang ‘Persoonlijk leiderschapg’ sta jij centraal met jouw drijfveren en jouw missie. Je leert te werken vanuit jouw eigen kracht. Samen leren we van en met elkaar vanuit een diversiteit aan werkvormen en locaties, zoals in de natuur, in stilte, maar ook in de hectiek van de eigen school. Word wie je bent en zet jouw krachten in tijdens je werk als leider.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Leidinggeven aan Onderwijs Anders Organiseren

75 punten gekoppeld aan de thema’s: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Persoonlijk Leiderschap, Visie gestuurd Onderwijs, Verandermanagement en Leiding geven aan leren.

Ben je klaar om het leerstofjaarklassensysteem (deels) los te laten? Hebben jullie de wens om het onderwijs anders te ontwerpen en in te richten, zodat jullie meer vorm kunnen geven aan een leerlingvisie op onderwijs? In deze leergang ontdek en ontmoet je als schoolleider eigentijdse manieren van inrichten en neem je tools, een netwerk en inspiratie mee om daar direct mee aan de slag te gaan in de eigen praktijk.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Leidinggeven in en aan IKC-ontwikkeling

100 punten gekoppeld aan de thema’s: Onderwijsinrichting en schoolorganisatie, Persoonlijk Leiderschap, Leerbehoeften van individuele leerlingen, Samenwerken met de regio, Samenwerken met bestuur Educatief partnerschap en wildcard.

Tijdens dit jaartraject ga je – onder begeleiding – op een heel afwisselende manier aan de slag met jouw leervragen over leidinggeven in en aan een IKC. Hoe kan samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs leiden tot meer? En hoe kan dit in jouw praktijk vorm krijgen? Je bouwt aan expertise en aan een netwerk. Je groeit in leiderschap en leert samen leren en samenwerken tussen organisaties mede vorm te geven.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang De functie van frictie

80 punten gekoppeld aan de thema’s: Persoonlijk Leiderschap en Verandermanagement.

Verandering ontstaat in het gesprek dat we erover voeren. Soms stroomt het, soms knettert het, en soms valt het stil. Alleen als we elkaar de juiste ‘zetjes’ geven, kunnen we samen echt verschil maken.
Toch komt bij veranderingen ook weerstand los die alleen maar hindert. Of het schuurt juist te weinig. In deze leergang leer je om de frictie op te zoeken die glans geeft, zonder dat je krassen maakt.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Onderwijskwaliteit maak je samen

35 punten gekoppeld aan de thema’s: Kwaliteitsmanagement, Onderzoeksmatig werken, Professionele leergemeenschappen en Transparantie en verantwoording.

Onderwijskwaliteit maak je samen! Toch is het vaak iets waar je als schoolleider in je eentje de verantwoordelijkheid voor krijgt. In deze leergang laat je je inspireren door de nieuwste invalshoeken rond SAMEN werken aan onderwijskwaliteit en een kwaliteitscultuur ontwikkelen. Je krijgt tools om het werken aan en het verantwoorden van onderwijskwaliteit op een eigentijdse manier in te richten en om hiermee aan de slag te gaan in jouw praktijk.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Balanceren kun je leren (niet gevalideerd)

In deze leergang ontwikkel je als aankomend of startend bestuurder politiek bestuurlijke sensitiviteit om strategisch handig te balanceren tussen alle machten en krachten in de lokale context.
We leren je ‘denken in driehoeken’ om zo richting te geven aan je organisatie, ruimte te scheppen voor inspiratie en schoolontwikkeling en op een slimme manier rekenschap af te leggen.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Leidinggeven aan een klassewerkplek (certificering aangevraagd)

Gekoppeld aan de thema’s: Persoonlijk leiderschap, effectief leiderschap en werkgeluk.

Scholen met een hoog werkgeluk hebben minder vacatures, minder ziekteverzuim en vaker goed onderwijs. De rol van de schoolleider blijkt doorslaggevend. In deze leergang gaan we op basis van de rapportage van het Klassewerkplek-onderzoek aan de slag met het versterken van het werkgeluk op de eigen school.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Leergang Begroten met tijd

Gekoppeld aan het thema: Het effectief inzetten van tijd, tijd inzetten als kwaliteitsbevordering, professionele autonomie en een andere kijk op bedrijfsvoering.

In deze leergang leer je de mogelijkheden (perspectieven) van tijd kennen in jouw school. Je leert hoe je meer regie krijgt over de werktijd van je team, waardoor je de werkdruk beheersbaar kunt maken. Je ervaart de relatie tussen kwaliteit en tijd en hoe dat jouw team kan helpen bij het bepalen welke activiteiten jullie wel en niet gaan doen het komende schooljaar.

Deze module volgen?
Bekijk de locaties en data.

Studiereis Zuid-Afrika

35 punten gekoppeld aan thema: Wildcard

Tijdens de studiereis Zuid-Afrika bezoek je de verschillende lagen van het onderwijssysteem, diverse typen scholen (privé en openbaar) en ontmoet je leraren en schoolleiders met verschillende achtergronden. De rijke ervaring die je opdoet, helpt je te reflecteren op je eigen schoolsituatie. Hoe worden Zuid-Afrikaanse kinderen voorbereid op de veelkleurige en complexe samenleving waar ze ooit deel van zullen uitmaken? Liggen onze (maatschappelijke) opdrachten niet dichter bij elkaar dan we denken?

Mee met de studiereis?
Bekijk de vertrekdata.

Opleiding Interim-Schoolleider Basisonderwijs

De opleiding is gecertificeerd door het Schoolleidersregister PO. 100 punten gekoppeld aan thema’s: Verandermanagement, Visiegestuurd onderwijs, Persoonlijk Leiderschap, Onderwijsinrichting en schoolorganisatie,
Bedrijfsvoering, Human Resource Management in het onderwijs en Wildcard.

De opleiding tot interim-schoolleider richt zich op directeuren in het primair onderwijs die overwegen om de stap naar interim-directeur te zetten en op leiders die deze stap onlangs hebben gemaakt. Wat komt er op je af en hoe maak je in korte tijd het verschil? Wat kun jij doen om mensen in verstilde organisaties weer in hun kracht te zetten? Vanuit reflectie op je persoonlijke kwaliteiten en een kritisch onderzoek van de opdracht en de organisatie ga je aan de slag. Je leert de systemen in de school doorgronden en je krijgt handvatten om daarin ook te sturen.
De opleiding vraagt een zeer actieve houding van de deelnemers en kenmerkt zich in een creatieve opzet van de bijeenkomsten. School jezelf in één jaar tot interim-directeur in het basisonderwijs.

Opleiding volgen?
Bekijk de locaties en data.

Gecertificeerd en erkend door CPION én schoolleidersregister PO (100 punten).

 

Valideren van informeel leren

Een schoolleider die eerder verworven competenties en de competenties die hij via het informeel leren in de afgelopen periode heeft ontwikkeld wil valideren, kan een aanvraag voor professionele beoordeling doen bij Onderwijs Maak Je Samen. Middels een intakegesprek wordt bepaald wat het traject inhoud en voor welke professionaliseringsthema’s.

Meer informatie?
Lees meer.

sluiten