leestijd:

Leerlingen in het basisonderwijs zitten bijna de hele dag stil. Zou het niet mooi zijn dat zij tijdens de les bewegen en daarmee ook hun schoolprestaties verbeteren?

Als Onderwijs Maak Je Samen onderschrijven wij al lange tijd dat bewegen tijdens de (reken)lessen een positief effect kan hebben op leren. Zie ons eerdere artikel over bewegen in de klas.

Onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen hebben ontdekt dat als leerlingen drie maal per week bewegend taal- en rekenles krijgen, beter kunnen rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden.

Bewegen tijdens de rekenles is makkelijk in te bouwen binnen de bestaande lessen en de bijbehorende leer- en oefendoelen. Hierbij een voorbeeld:
Spel 6 uit 5 minuten rekenen

Oriënteren op de getallenlijn:

De leraar zet een getal op het bord. Bijvoorbeeld 49. De leraar noemt een getal en de leerlingen springen naar links als het genoemde getal kleiner/minder is dan 49 en springen naar rechts als het genoemde getal groter/meer is dan 49. Omdat de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen niet gelijktijdig verloopt, kan de leraar deze opdracht voor leerlingen die dat nodig hebben, ondersteunen met een model (getallenlijn), concrete materialen (kralenstang en/of eierdozen). Daarmee komt de leraar tegemoet aan de verschillende niveaus van handelen zoals beschreven in het handelingsmodel (Protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie).

Deze springvorm kan bij allerlei opdrachten worden ingezet, denk aan het vergelijken van getallen tot 12 (met behulp van de dobbelsteenstructuur), breuken (met als ondersteuning de breukenstroken), kommagetallen (met als ondersteuning de getallenlijn of geld), procenten of het metrieke stelsel.

Leerlingen kunnen ook in tweetallen overleggen over het antwoord en samen springen. De leraar kan ook sommen noemen of een context vertellen waar de leerlingen, na de betekenisverlening tot een oplossing komen, en naar links of rechts springen.

5 minuten rekenenBekijk voor meer ideeën en tips de drie voorbeelden uit 5 minuten rekenen. 5 minuten rekenen biedt korte activiteiten om verschillende rekenvaardigheden te herhalen en in te oefenen. Het verbinden van bewegen, nadenken en samenwerken tijdens de activiteiten zorgt ervoor dat leerlingen spelenderwijs rekenen leren.

 


Meer korte spelletjes?

IMG_5511 klein

 

Gerelateerde artikelen

po
15/03 in actueel

Geld nodig…

sluiten