leestijd:

Hoe zorg je voor goed kleuteronderwijs? Onderzoekers geven raad.

Kleuteronderwijs heeft een bijzondere plaats in het Nederlandse onderwijs. De kern is ‘spelenderwijs leren’, leren dat (via spelletjes en fantasie) voorbereidt op het ‘echte’ leren vanaf groep 3. Het gaat dan om voorbereidend lezen, schrijven en rekenen, maar ook om de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en motoriek.

De laatste jaren is er veel discussie over de vraag hoe ver je moet gaan met jonge kinderen. Het kleuteronderwijs is doelgerichter geworden, maar is dat ook wenselijk? Getuige het Zwartboek kleuters in de knel vinden sommigen van niet. Zij spreken van schadelijke ‘verschoolsing’ van het kleuteronderwijs: de focus op een meer systematische aanpak en het toetsen van kleuters zouden ten koste gaan van het spelend en ontdekkend leren (Goorhuis-Brouwer, 2008;’). Anderen stellen dat de meer systematische aanpak niettemin heeft geleid tot een betere doorstroom naar groep 3 (zie onder meer Veen e.a., 2013 en Driessen). De uitdaging lijkt vooral om een goede balans te vinden tussen het voorbereiden van kleuters op groep 3 zonder het belang van creativiteit en nieuwsgierigheid uit het oog te verliezen. Een flinke opgave, maar gelukkig is er onderzoek dat je houvast kan bieden.

Maak een plan

Eerst terug naar het begin. Na de zomervakantie stroomt de klas stroomt weer vol kleuters . Hoe zorg je dat je goed voorbereid bent? Ga tijdig, vóór de zomervakantie, met collega’s (van groep 1-2 en groep 3) rond de tafel om te kijken hoe je samen de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk kunt maken.Bespreek eerst met elkaar hoe je tegen school en de ontwikkeling van kinderen aankijkt. Wat vinden jullie belangrijk en hoe kunnen instrumenten als het leerlingvolgsysteem van de school en de landelijke richtlijnen jullie helpen? Zoek samen naar een goede balans tussen het speelse kleuteronderwijs en het ‘schoolse’ vervolg.

Het hele artikel lezen?

Neem dan een abonnement op Didactief! Het 1e jaar slechts € 59,50 € 39,- (35% korting!) én krijg cadeaus t.w.v. minimaal € 20,-

Dit artikel is verschenen in Didactief, juni 2017 en geschreven door Winnifred Jelier.

sluiten