leestijd:

Als leerkracht ben je vaak aan het bedenken hoe je ontwikkelingsmaterialen onder de aandacht van de kinderen kunt brengen.

In dit artikel wordt er een aantal attributen genoemd, zoals o.a. een hoekspiegel, vormenstempels, vergrootglas, met praktische voorbeelden, waarmee je de ontwikkelingsmaterialen opnieuw onder de aandacht kunt brengen.

Een hoekspiegel

Bij de onderstaande voorbeelden staat regelmatig dat er met tweetallen of in een kleine groep gewerkt kan worden. Hiervoor is gekozen, omdat kinderen dan vaak meer aandacht voor de activiteit hebben en dat het leren van en met elkaar meer aandacht krijgt. Daarnaast geven kleine attributen vaak ook net wat meer uitdaging.

Hoekspiegel

Doel: ruimtelijk inzicht
Bouwen:
Maak een eenvoudig huis van niet meer dan 12 blokjes; hoe moet ik de spiegel neerzetten om meer dan twee huizen te zien?
Mozaïek:
Hoeveel stukjes moet ik neerleggen om in de spiegel een symmetrisch figuur te kunnen zien?
Wereldspelmateriaal:
Zijn er afbeeldingen met situaties met wereldspelmateriaal; gebruik die dan om dezelfde opstelling in de hoekspiegel zichtbaar te maken.

Stippen/cijfer dobbelsteen

eventueel gecombineerd met de kleurendobbelsteen
Doel: Herkennen en gebruiken van aantallen/ cijfersymbolen en kleuren
Bouwen- verti-fix – modulair: (tweetal-kleine groep). Er wordt om de beurt gegooid; met dit aantal (kleur) maak je eigen bouwwerk. Welke verschillen tussen de bouwwerken zijn er op te merken na een aantal keren gooien?
Kralenplank: (kleine groepsactiviteit). Wie heeft het eerste een heel rijtje vol? (evt. van een bepaalde kleur)
Kralenrijgen: (kleine groep). Om de beurt gooien, de dobbelsteen bepaalt het aantal en eventueel de kleur
Mozaïek: (tweetal). Begin met een klaargelegd middenstukje; om de beurt mag het gegooide aantal mozaïekstukjes aangelegd worden aan het figuur (evt. van een bepaalde kleur).

Vergrootglas

Doel: Onderdelen kunnen onderscheiden in een groter geheel
Puzzel: Maak een kopie van een puzzel en laat het vergrootglas omtrekken op een bepaald gedeelte van de puzzel; dat gedeelte mag als eerste gemaakt worden.
Lotto: (tweetal). Van twee bij elkaar horende afbeeldingen worden twee afzonderlijke stapeltjes gemaakt
(aantal afhankelijk van het niveau van de kinderen). De een neemt het vergrootglas en vertelt wat het ziet op de eerste afbeelding de ander zoekt dezelfde uit de eigen stapel.

Vormendobbelsteen

eventueel gecombineerd met de stippen dobbelsteen
Doel: Herkennen en gebruiken van vormen en aantallen
Bouwen: (tweetal). Voeg om de beurt de gegooide vorm aan het bouwwerk toe; eventueel met het gegooide aantal.
Kralenplank: (tweetal, kleine groep). Maak de gegooide vorm na, welke verschillen ontdek je als ieder het gemaakt heeft; kun je alle vormen namaken?
Mozaïek: (tweetal –kleine groep). Maak een figuur met de vorm en het aantal wat gegooid is; welke verschillen en overeenkomsten zie je?
Tekenen: (kleine groep). Teken de gegooide vorm na, maak een tekening over iets wat hier binnen of wat buiten is, waarvan deze vorm een onderdeel is.
Vormenplank: (tweetal). De vormen zitten in een zakje; de een gooit de dobbelsteen de ander mag de gegooide vorm op de tast eruit halen; wissel van beurt.

Vormenstempels

Doel: Herkennen en gebruiken van vormen
Bouwen: (tweetal). Stempel je bouwwerk na of stempel een ontwerp voor een bouwwerk dat je daarna
namaakt.
Mozaïek: stempel je figuur na of ontwerp een figuur dat je daarna namaakt. Laat kinderen zelf oplossingen bedenken als een bepaalde vorm niet op de stempels staat.

Zandloper-eierwekker-kleurenklokje

Doel: ervaren van het begrip tijd en aantallen tellen
(let op dat de tijdslimiet voor het kind een uitdaging is en geen belemmering)
Lotto: (tweetallen). De een benoemt de afbeelding, de ander zoekt het bijpassende kaartje erbij (bv. rijmen of cijfer/letterherkenning). Na de afgesproken tijd wordt er gewisseld. Daarna wordt het aantal kaartjes van ieder geteld.
Bouwen: (tweetallen, kleine groep). Laat de kinderen om de beurt bepalen wat er gebouwd gaat worden( huis, toren, trap). Na de afgesproken tijd worden de bouwwerken bekeken en besproken waarbij gekeken kan worden naar de verschillen( grootte –stevigheid).

Training volgen?

Kijk hier voor het actuele overzicht van trainingen.

sluiten