Actueel van Martine

po/vo

Online studiedag voor de hele stichting? Het kan!

donderdag 12 november 2020 |

Ontwikkeling staat niet stil. Dat is te merken aan de behoeften van scholen en stichtingen om op creatieve wijze leermomenten voor elkaar te organiseren. Gisteren verzorgde OMJS bijvoorbeeld een online personeelsdag voor 350 professionals van Stichting ...

po/vo

Online leidinggeven

donderdag 19 maart 2020 | en

We worden deze dagen overstelpt met tips en instructies voor online lesgeven en thuiswerken. Maar hoe geef je als schoolleider leiding aan een team dat veelal thuis werkt en waar de leerlingen allemaal thuis proberen te leren? De huidige situatie doet een ...

po/vo

Een kijkje in … Leiding geven aan

maandag 20 januari 2020 |

Door inzicht te krijgen in hoe wij als professionals op de werkvloer van en met elkaar (kunnen) leren, kun je kritisch naar je eigen leercultuur kijken en hierop anticiperen. We geven je graag een kijkje in hoofdstuk 5 van Leiding geven aan ... ...

po

Voortgangsgesprekken met de leerling

vrijdag 17 januari 2020 |

De tijd van toetsen, rapporten en oudergesprekken staat voor de deur. We brengen met behulp van allerlei instrumenten en systemen de ontwikkelingen van de leerlingen in beeld. In hoeverre neem je (het beeld van) de leerling hierin mee? Welk type gesprek ...

po

Goede voornemens, we zijn al halverwege…

vrijdag 10 januari 2020 | Webredactie OMJS

Het schooljaar is in augustus met goede voornemens gestart. Hoe staat het daar nu mee? Na een periode hard werken aan de doelen van het jaarplan is het nu een mooie tijd om een tussenevaluatie met het team te plannen. Waar staan we, wat hebben we al bereikt ...

po

Visie DIY (do it yourself)

donderdag 05 december 2019 |

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 3 Gaan we onze visie herijken of gaan we met een nieuwe visie ons onderwijs herontwerpen? Samen (weer) koers bepalen! Met de juiste voorbereiding en tools zelf aan de slag. In OMJS magazine beschrijven we ...

po

DramaDobbel – leren improviseren

donderdag 03 oktober 2019 |

Bij jonge leerlingen zie je vaak dat ze veel verbeeldingskracht hebben en over het algemeen goed kunnen improviseren. Ze laten zich (nog niet) afleiden door wat anderen vinden of hebben de behoefte om eigen gedrag te beoordelen. Ze hebben plezier in het ...

po

Reis mee…met BOEKIE!

woensdag 02 oktober 2019 |

De Kinderboekenweek is weer van start gegaan! Dit jaar met het thema ‘Reis mee!’  Reizen kun je op veel verschillende manieren doen en boeken bieden daarbij een onuitputtelijke inspiratiebron. We reizen in verhalen namelijk niet alleen met ...

po

Stel goede vragen met de vragenmatrix

maandag 09 september 2019 |

Het is vaak beter om goede vragen te (laten) stellen dan zelf goede antwoorden te geven. Met vragen beweeg je anderen tot denken en dat brengt leerprocessen op gang die effectiever kunnen zijn dan kennisoverdracht. Het stellen van de juiste vragen is echter ...

po

De toekomstbewuste schoolleider

maandag 13 mei 2019 |

‘Onderwijs is vaak wel toekomstgericht, maar nog niet altijd toekomstbewust.’ Onderwijs Maak Je Samen is dit schooljaar samen met ruim 30 onderwijsprofessionals gestart met de registeropleiding: Toekomstbewust Schoolleider Vakbekwaam. Middels dit ...

sluiten