leestijd:

Vaak wordt er gevraagd welke ontwikkelingsmaterialen je eigenlijk nodig hebt in een kleutergroep, zodat alle ontwikkelingsgebieden vertegenwoordigd zijn. 
In dit artikel is er voor gekozen om geen specifieke ontwikkelingsmaterialen te noemen, maar alleen het aspect waar een materiaal op ingezet zou kunnen worden. Het hoeft dus ook niet perse een kant en klaar ontwikkelingsmateriaal te zijn.

Dit basisoverzicht kan als raamwerk dienen. Uitgangspunt zijn de reken- en taalinhouden van SLO, aangevuld met de sociaal emotionele ontwikkeling, techniek en fijne motoriek. 
Je kunt hiermee in je eigen groep kijken of een genoemd aspect in het materiaal wat je hebt, vertegenwoordigd is.
Bekijk ook eens of je materialen hebt, waarbij het ontwikkelingsaspect op meerdere niveaus inzetbaar is zoals bij:

  • Ontwikkelingsmaterialenlevensechte materialen (die gebruikt worden door volwassenen; thema afhankelijk);
  • materialen in de verkleinde werkelijkheid (wereldspelmateriaal poppetjes, diertjes, 
 huisjes);
  • ontwikkelingsmaterialen waarbij kinderen handelend bezig zijn;
  • materialen in het platte vlak met afbeeldingen- tekeningen.

In het overzicht is ervoor gekozen om een materiaal slechts eenmaal te benoemen. Realiseer je wel, dat materialen meerdere ontwikkelingsaspecten in zich kunnen hebben 
(met constructiemateriaal meetkunde kun je ook seriëren meten – bijvoorbeeld de onderdelen van het constructiemateriaal op volgorde van lengte leggen-).

– Download het overzicht – 

Naast dit basisoverzicht kun je ook op een andere manier meer zicht krijgen op een dekkend aanbod van ontwikkelingsmaterialen. Reinders heeft de beredeneerd aanbod scan (BAS) ontwikkeld en deze is gratis te gebruiken via: http://www.beredeneerdaanbod.nl/

Te raadplegen sites:

Rekeninhouden:http://www.slo.nl/downloads/documenten/Rekeninhouden__jonge__kind.pdf/
Taalinhouden: http://www.slo.nl/downloads/documenten/Taalinhouden_20voor_20het_20jonge_20kind__schema_20taal__MR.pdf/
SLO brochure Methoden, Materialen en screeningsinstrumenten: http://www.slo.nl/downloads/2011/methoden-materialen-en-screeningsinstrumenten.pdf/

SLO brochure, rekenspelletjes voor kleuters: http://www.slo.nl/downloads/2015/rekenspelletjes-voor-kleuters.pdf/

Wil je meer weten over inrichting van een uitdagende leeromgeving binnen een beredeneerd aanbod of meer mogelijkheden met bestaande ontwikkelingsmaterialen?
Neem dan contact op met Ine van Schijndel-Boel!

sluiten