leestijd:

De leraren van basisschool de Bras gaan uit van de collectieve intuïtie en kennis van het team. In plaats van werken met vooropgezette leerlijnen kijken zij samen naar de essentie. Met procesgericht kindvolgsysteem Looqin PO krijgen zij de ruimte om op een bredere manier te beoordelen, een manier die niet enkel gericht is op prestaties. Naast prestaties kijken ze ook naar de competenties, het sociale leerklimaat, de betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Dit vormt voor hen een betere balans tussen opbrengst- en procesindicatoren. Bekijk het fragment hier:

Nieuwsgierig naar het kindvolgsysteem? Kom dan naar een gratis informatiebijeenkomst.

 

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.