leestijd:

In kleutergroepen moeten kinderen kunnen spelen, maar we willen ze ook uitdagen tot leren. Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen? Er is een omslag gaande van activiteitengericht werken met kleuters naar doelgericht werken, maar dat is een wat langer durend proces.

In de training Beredeneerd aanbod groep 1-2 wordt de cyclus van opbrengst gericht werken gehanteerd:

Cyclus opbrengst gericht werken

Dat betekent dat er bewust aandacht geschonken wordt aan hoe je nu precies aan gegevens van kinderen komt; hoe je dit gaat omzetten naar onderwijsbehoeften en uiteindelijk kunt omschrijven naar concrete en werkbare doelen in je groepsplan. Daarbij is het aan te raden om je themavoorbereiding onderdeel te laten zijn van je groepsplan voor groep 1 en 2. Naar aanleiding van de verzamelde gegevens en de formulering van passende doelen wordt het aanbod dus doelbewust aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte van de gehele groep, groepjes kinderen en het individuele kind.

Het wordt op deze manier een echt werkdocument voor jezelf, dat je tijdens de periode dat je thema draait als leidraad gebruikt. Je kunt aantonen vanuit welke doelen je werkt, op welke wijze je differentieert, evalueert en hoe je op ontwikkeling en doelen reflecteert.

Ook de inspectie wil inzicht krijgen in de leerdoelen waaraan wordt gewerkt vanuit de ontwikkelingslijnen, die verbonden zijn met de tussendoelen. Het moet duidelijk zijn dat het aanbod in de kleutergroepen aansluit op dat van de daarop volgende groepen.

Als het thema afgelopen is en je hebt weer nieuwe gegevens verzameld, wordt er weer een thema/groepsplan gemaakt voor de komende periode. Deze periode moet minimaal vijf tot acht werken duren om de cyclus goed te kunnen doorlopen en om kinderen de kans te geven kennis en vaardigheden zelf toe te passen.Leren met ontwikkelingsmateriaal

Het is goed om voor je themavoorbereiding diverse bronnen te gebruiken. Een methode kan een van die bronnen zijn. Bedenk daarbij telkens opnieuw of de doelen en accenten van het thema aansluiten bij de belevingswereld en behoeften van jouw groep. De domeinen van taal, rekenen en sociaal emotionele ontwikkeling die in kleutergroepen aan bod moeten komen, zijn uitgewerkt door SLO en hier terug te vinden.

Het is verstandig om de SLO doelen telkens te vergelijken met de onderdelen die de methode op dat moment aanbiedt. Vaak zien we dat de huidige methodes het accent vooral op de taalontwikkeling leggen en er minder aandacht wordt besteed aan de rekendomeinen (meten-meetkunde).

Training Beredeneerd aanbod groep 1-2

Onderwijs Maak Je Samen verzorgt al enkele jaren trainingen die specifiek gericht zijn op het aanbieden van een beredeneerd aanbod in de onderbouw. Het is ook mogelijk om deze training op de schoollocatie aan te bieden. Dit biedt de mogelijkheid om heel specifiek op de ontwikkelvragen van de school en de deelnemers in te gaan.

Uitspraken van leerkrachten die de training hebben gevolgd zijn o.a.

  • “We hebben nu een goed inzicht gekregen in wat er allemaal aan bod moet komen”
  • “Inspirerend om andere collega’s uit de onderbouw te horen”
  • “Fijn dat er zoveel interactie is”
  • “Je krijgt suggesties aangereikt om toe te passen in je eigen praktijk”
  • “Het is een afwisselende training waarin theorie en praktijk aandacht krijgen”
  • “Ik keek elke keer weer uit naar die vrijdagmiddag”
  • “Ik ben me nu meer bewust van wat doelen-inhouden en activiteiten zijn”

 

sluiten