leestijd:

Het OMJS Beleids- en projectplan Onderwijs & ICT is specifiek ontwikkeld voor besturen primair onderwijs. De planaanpak sluit naadloos aan op de sectorambities in het ‘Bestuursakkoord voor de sector primair Onderwijs (2020)’. In het bestuursakkoord hebben OCW en de sector PO als doelstelling geformuleerd: ‘In 2015 hebben de schoolbesturen een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ICT, gebaseerd op hun visie op onderwijs’.

Dat biedt besturen en de aangesloten scholen prima kansen om ICT en technologie een sterke, vooral inhoudelijk gedreven impuls te geven, wellicht zelfs met de dimensies en impact van een ‘doorbraak’.

Onderwijs Maak Je Samen heeft een format en aanpak ontwikkeld voor een bestuursbeleidsplan ICT dat gebaseerd wordt op de professionele dialoog en een inhoud gedreven innovatie en doorbraak. Het plan biedt besturen de volgende voordelen:

  • Het Beleids- en projectplan biedt een actueel, rijk en compleet zicht op de thema’s en onderwerpen binnen ICT & onderwijs die een plaats kunnen hebben in het bestuursbeleid.
  • Het plan voldoet aan de gestelde eisen.
  • Het plan geeft rijke voorbeelden en werkmodellen hoe een breed gedragen visie en beleid kan worden ontwikkeld met de aangesloten scholen.
  • Het plan geeft constant de vraag terug: wat pakken we samen op (bestuursniveau) en wat laten aan de aangesloten scholen. Het levert het bestuur een herijking op van de gewenste mate van inhoudelijke samenwerking op het niveau van het bestuur.
  • Alle bestaande visie- en beleidsdocumenten –modellen, plannen, teksten- zijn moeiteloos in te passen.
  • Je kunt het Beleids- en projectplan, samen met de schoolleiders of een project-/beleidsgroep, vanuit de gedachte van een leernetwerk invullen. De kwaliteit van de dialoog en het door-vertalen op alle lagen van de organisatie staan daarbij voorop.

Direct na de zomer organiseert OMJS drie studiedagen in Helmond, Utrecht en Rotterdam over het Bestuursbeleids- en projectplan Onderwijs & ICT. Deze studiedag garanderen een vlotte start met de ontwikkeling van visie en beleid op basis van het plan. Klik hier (link) voor ons professionaliseringsaanbod voor 2015-2016.

Download hier een conceptversie van het Bestuursbeleids- en projectplan Onderwijs & ICT.
Meer informatie? Neem dan contact op met michel@onderwijsmaakjesamen.nl

sluiten