leestijd:

 

Gepersonaliseerd leren is een begrip dat meerdere betekenissen kent en waarvoor geen standaard blauwdruk mogelijk is. Daarmee is gepersonaliseerd leren een complex begrip en wordt pas betekenisvol wanneer de school er zelf invulling, inhoud en betekenis aan geeft.

Dat is mogelijk met de zes dimensies van gepersonaliseerd leren, dimensies die het leerproces aangaan, de leerling en het curriculum.

 1. Regie
  Wie heeft regie? Hoe?
 2. Eigenaarschap
  Wie is eigenaar van het leerproces? Hoe?
 3. Motivatie
  Wat motiveert de leerling?
 4. Betrokkenheid
  Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd?
 5. Toetsing en evaluatie
  Waartoe dient toetsing en evaluatie?
 6. Curriculum
  Hoe is het curriculum ingericht?

In onze nieuwe uitgave ‘Gepersonaliseerd leren in een notendop’ worden deze zes dimensies verder uitgewerkt als bouwstenen voor een schooleigen betekenisgeving aan gepersonaliseerd leren.

 

 

Download een overzicht van de zes dimensies van gepersonaliseerd leren.

Zelf aan de slag?

‘Gepersonaliseerd leren in een notendop’ is te bestellen voor slechts € 19,95.

Gepersonaliseerd leren in een notendop

sluiten