leestijd:

Op welke momenten komen leraren samen, werken leraren samen en leren leraren samen? Wanneer is er tijd en aandacht voor elkaar om samen aan essentiële hulp-, leer- en ontwikkelvragen uit de praktijk te werken?

In hoeverre heb je met jouw team een professionele leercultuur gecreëerd? Onderwijs Maak Je Samen heeft in samenwerking met Blijven Leren het belang van blijven leren benadrukt. Ongeacht de jaren ervaring die iemand heeft. Je bent namelijk nooit klaar met leren en blijft altijd vragen hebben over je vak. Vragen die te maken hebben met je manier van lesgeven, je pedagogisch handelen, je contact met collega’s, ouders, leerlingen of vragen die gaan over de invoering van een nieuwe aanpak of methode.

Hoe kunnen we elkaars professionele ontwikkeling stimuleren? En hoe bereiken we een ‘halen’ – ‘brengen’ systeem van kennis en vakmanschap binnen een organisatie?

Werkvormen

Blijven leren - Werkvorm 1Onderwijs Maak Je Samen lichtte tien maanden lang in elke nieuwsbrief een werkvorm toe om de professionele leercultuur op jouw eigen school te stimuleren. Dit zijn ze op een rij:

Werkvorm 1: Wat ik nog niet wist…
Werkvorm 2: Reflectie op competentiebeleving
Werkvorm 3: Creatieve intervisie-brainstormsessie
Werkvorm 4: Convergeren met stippen
Werkvorm 5: Wat zou je doen als…?
Werkvorm 6: Co-creatie: ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’
Werkvorm 7: Beelden zeggen meer dan woorden – mijn visie…
Werkvorm 8: Successen zijn er om te delen
Werkvorm 9: Kernkwaliteiten in het team nader besproken
Werkvorm 10: Samen plannen = duurzaam professionaliseren

Meer weten?

In het boek Van Eiland naar WIJland wordt beschreven hoe je collegiaal leren kunt organiseren. Op welke wijze de ontwikkeling van leraren gestimuleerd kan worden en hoe er een professionele lerende cultuur kan ontstaan binnen de organisatie. De nadruk ligt op de persoonlijke ontwikkeling en de organisatieontwikkeling en is gebaseerd op het principe van leren van je soort- en lotgenoten. Door middel van een eenvoudig praktijkmodel kunnen leraren systematisch en gestructureerd de juiste vorm voor collegiaal leren inzetten. Daarmee professionaliseren zij zichzelf en versterkt men samen de kwaliteit van de organisatie.

sluiten