leestijd:

Onderwijs Maak Je Samen biedt je de mogelijkheid om de boeken en producten rondom ervarings- en procesgericht onderwijs te bestellen. Prof. dr. Ferre Laevers heeft drie publicaties geschreven omtrent deze onderwerpen. De boeken worden ook veel gebruikt rondom Looqin PO.

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvangBestellen? Mail welke publicatie je wilt ontvangen met je adresgegevens. Wij zorgen ervoor dat het zo snel mogelijk uw kant op komt!

Ervaringsgericht werken in de voorschoolse opvang

Deze publicatie wil een bijdrage leveren tot een gedegen vorming en ondersteuning. Ze bevat de kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak binnen de (voorschoolse) kinderopvang.

Hiermee willen we pedagogische medewerkers in kinderopvangvoorzieningen zo helpen toerusten dat ze – met de ouders als partners – een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als unieke persoon kunnen ontplooien. Zo wordt voor elk kind en de samenleving het fundament gelegd voor een succesvolle toekomst.

Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijsPrijs: € 38,00

Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs

Bij de kleutergroepen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan een rijke leeromgeving, ruimte voor initiatief, een positief klasklimaat en leerkrachtstijl.

Dit boek beschrijft hoe je deze aandachtspunten met behulp van ervaringsgericht werken tot stand kan brengen in je groep. Daarnaast beschrijft het boek hoe leerkrachten een omgeving kunnen creëren waar kinderen op hun talenten worden aangesproken en zich als uniek persoon kunnen ontwikkelen.

Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijsPrijs: € 38,00

Een procesgerichte aanpak voor 6- tot 12-jarigen in het basisonderwijs

Prof. dr. Ferre Laevers en Ludo Heylen beschrijven in de volledig herziene versie van dit boek hoe leerkrachten een omgeving kunnen scheppen waar kinderen op hun gaven en talenten worden aangesproken en zich als unieke persoon kunnen ontplooien.

Zo wordt voor elk kind binnen kwaliteitsvol onderwijs de juiste output gedefinieerd en wordt het fundament gelegd voor een succesvolle toekomst.

Prijs: € 38,00

DVD Primary education

DVD Observing Involvement – Primary Education (6 tot 12 jaar)

Als resultaat van een samenwerkingsproject met het graafschap Kent [U.K.] is een Engelse trainingsvideo beschikbaar rond betrokkenheid, gefilmd in een diverse scholen in Zuid-Engeland.

Het trainingspakket bestaat uit 15 trainingsclips, gefilmd bij kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Prijs: € 47,00

DVD Early years

DVD Observing Involvement – Early years (0 tot 6 jaar)

Als resultaat van een samenwerkingsproject met het graafschap Kent [U.K.] is een Engelse trainingsvideo beschikbaar rond betrokkenheid, gefilmd in een diverse peuter- en kleuterscholen in Zuid-Engeland.

Het trainingspakket bestaat uit 24 trainingsclips, gefilmd bij kinderen tussen 0 en 6 jaar.

Prijs: € 47,00

sluiten