leestijd:

Afgelopen maand vond weer de jaarlijkse audit plaats, waarbij het kwaliteitsmanagementsysteem van Onderwijs Maak Je Samen tegen het licht werd gehouden. De norm die gehanteerd wordt is de ISO 9001.

Dit komt neer op: zeg wat je doet, doe wat je zegt en waar dat uit blijkt.

De auditor voerde het gesprek met een aantal medewerkers, bestudeerde documenten en stelde vragen over het kwaliteitsmanagementsysteem.

De conclusie na dit bezoek: we mogen het certificaat weer een jaar behouden! Met dit certificaat voldoen wij aan de juiste eisen en laten we zien dat we voldoen aan de behoeften, eisen en wensen van klanten en andere belanghebbenden.

Wil je meer weten over onze kwaliteit?

Gerelateerde artikelen

po/vo
sluiten