leestijd:

Nee! Ik wil de groep eerst leren kennen en start na de herfstvakantie.
Ja, ik start direct! Ik heb de kinderen doorgesproken met mijn collega en weet welke kinderen hiervoor in aanmerking komen.

Ook dit jaar is je klas weer gevuld met enthousiaste leerlingen die hoge verwachtingen hebben van het nieuwe leerjaar. “Wat ga ik allemaal leren in groep…?”

Meer- en hoogbegaafde leerlingen zitten op elke school en in iedere klas. Ze hebben specifieke leerbehoeften en leereigenschappen. Ze hebben weinig behoefte aan instructie en aan herhaling- en oefenstof, hebben een hoog werktempo en vaak een didactische voorsprong. Deze kinderen kijken in veel gevallen uit naar het nieuwe schooljaar waarin ze nieuwe kennis opdoen, andere toepassingen leren gebruiken en een leerkracht krijgen die hen dit kan bieden.

Wat kunt u doen…?

Als leraar kom je graag tegemoet aan de behoeften van alle leerlingen, maar wat ligt er binnen jouw bereik om ook de meer- en hoogbegaafde leerling de juiste stof aan te reiken en goed te begeleiden? Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking en hoe organiseer je dit de praktijk? Wil je graag een schoolbrede en structurele aanpak, dan richt je je op het compacten en verrijken van de leer- en oefenstof.

SLO heeft – in samenwerking met uitgevers, leraren en vakexperts – voor deze doelgroep in het basisonderwijs zogenaamde routeboekjes ontwikkeld die een compacte route door de leerstof (taal en rekenen) aangeven. Deze routeboekjes dienen als richtlijnen. De leerkracht beslist uiteindelijk – in overleg met de leerling – of hij/zij hiervan af wil wijken door meer of minder te schrappen.

Kijk voor meer informatie op onderstaande links:
http://hoogbegaafdheid.slo.nl/onderwijs/aanpassingen/compacten/rekenen/
http://www.slo.nl/primair/publicaties/compacten/taal/

De routeboekjes voor taal en rekenen zijn gratis te downloaden op de site van SLO.
Onderwijs Maak Je Samen heeft de nieuwe versie van Wereld in Getallen uitgewerkt in praktische routeboekjes. Daarbij is uitgegaan van de richtlijnen van SLO, Wereld in Getallen en Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.