leestijd:

Op de meeste scholen wordt hard gewerkt. Toch is niet overal ‘de basis op orde’. Met die basis bedoelen we het fundament waarmee de kwaliteit van de school – onder alle omstandigheden – wordt geduid en zichtbaar wordt gemaakt. Een fundament van onderwijskwaliteit dat scholen in staat stelt om flexibel in te spelen op de veranderende omstandigheden in de school en de maatschappelijke omgeving.

In de uitgave ‘De basis op orde’ reikt Johan Spitteler een praktisch kader aan om in het team samen en systematisch aan kwaliteitsverbetering te werken, om het eigen schoolfundament te kunnen leggen en/of aan te scherpen. Dit kader is ongetwijfeld niet volledig en zeker niet uitputtend. Het is bedoeld om samenhang in de acties op school aan te brengen en om deze acties op een doordachte manier te kunnen sturen.

Het kader van ‘De basis op orde’, een set indicatoren voor onderwijskwaliteit.
1. De school die een plaatje is om te zien; en waar het leren zichtbaar is
2. Gedeelde instructiepraktijken
3. Optimale leerlingenbetrokkenheid
4. Feedback (Feedback op, tussen en door alle lagen)
5. Coöperatief leren
6. Doorgaande lijn
7. Afgestemd klassenmanagement
8. Beweging, licht en frisse lucht
9. Spel

Hoe weet je of de basis op orde is?

Er zijn vele methodes om door zelfevaluatie de onderwijskwaliteit van de school te diagnosticeren. Als download bij dit artikel is een werkmodel zelfevaluatie en teamdiagnose opgenomen (afkomstig uit de uitgave).

Het is een evaluatie-instrument dat schoolteams kunnen inzetten om zelf gerichter te komen tot effectief en doordacht handelen in hun specifieke onderwijssituatie van ‘De basis op orde’. Tegelijk vormt het instrument een waardevolle stap naar samen werken aan kwaliteit.

Download hier de bijlage.

De uitgave ‘De basis op orde, werken aan duurzame onderwijskwaliteit’

In dit boek gaat het niet alleen over onderwijskwaliteit en -verbetering. Het gaat om meer. Zo gaat het ook over leiderschap bij kwaliteitsontwikkeling, over collegiale samenwerking en (her)ontwerpen van leren. ‘De basis op orde’ kan vooral ingezet worden bij verbetertrajecten, maar ook bij wensgedreven schoolontwikkeling. 

Lees meer of bestel de uitgave via de webwinkel voor € 29,95.

In contact komen?

Frank Simons
frank@onderwijsmaakjesamen.nl
06 42 56 30 03

Michel van de Ven
michel@onderwijsmaakjesamen.nl
06 10 41 33 89

sluiten