leestijd:

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 7 (december 2021).

De basis op orde (vrij naar McKinsey)

Ook afkomstig uit: De Mooiste Weg (Spitteler, J. & Buijs, R., 2013) en De basis op orde (Spitteler, J., 2019).

Het succesvol ontwikkelen van een school wordt bepaald door de gekozen interventies. De fase waarin de school zelfevaluatie door leraren. school nooit duurzaam verbeteren en doorontwikkelen. Wat is er nodig in de context van een schoolsysteem? Wat vraagt het van de leiding? Hoe wordt het gedaan? En vooral ook: wat wordt er niet (meer) gedaan? Kortom, valt er goed (en ook vaak snel) te bouwen. verkeert, bepaalt de keuze van de interventie. Als de school sterker wordt, neemt de individuele verantwoordelijkheid van leraren voor het collectief ook toe en schuift het accent van vooral centraal geleide aanpak, naar toename van school- en zelfevaluatie door leraren.

Auteurs van het boek schatten in dat op veel scholen de basis nog niet helemaal op orde is. De schoolleiding en het team zijn nog te weinig doordrongen van wat ‘de basis op orde’ voor hen betekent en wat dit van hen vraagt. Evenmin zijn ze doordrongen van de inrichting van het proces dat tot resultaat leidt. Als de basis niet op orde is, zal een school nooit duurzaam verbeteren en doorontwikkelen. Wat is er nodig in de context van een schoolsysteem? Wat vraagt het van de leiding? Hoe wordt het gedaan? En vooral ook: wat wordt er niet (meer) gedaan? Kortom, wanneer is de basis op orde? Vergelijk het maar met het bouwen van een huis: alleen met een solide fundament valt er goed (en ook vaak snel) te bouwen.

sluiten