leestijd:

De jeugd van nu snakt er naar: ze willen toegerust worden met de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan onze nieuwe maatschappij.

Technologische ontwikkelingen gaan snel en de hoeveelheid beschikbare informatie groeit explosief en is binnen seconden beschikbaar (Binkley, Erstad, Herman, Raizen, Ripley & Rumble, 2010). Dit vraagt van de leerkrachten een andere manier van lesgeven waarbij de 21 eeuwse vaardigheden meer dan ooit centraal moeten komen te staan, zoals: kritisch denken, creativiteit en een probleemoplossend vermogen. Uit de onderwijspraktijk horen we echter veelal terug dat het lastig is om deze vertaalslag te maken. Leraren hebben sterk de behoefte aan tools/handvatten waarmee zij aansluiten bij de onderzoekende geest en de ondernemingszin van de kinderen van nu.

Het betekent dat we (gezamenlijk) een omslag moeten maken naar nieuwe onderwijsinzichten en thema’s. Een daarvan is ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’. Dit is een thema waarbij meerdere 21e eeuwse vaardigheden prominent naar voren komen, waardoor het niet meer weg te denken is uit het onderwijsaanbod. Onderzoekend leren is een vorm van kennis- en vaardighedenverwerving door betekenisvolle problemen op te lossen en de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn te ontdekken (van Oers, 2014).

De begeleiding van de leerkracht is tijdens onderzoekend en ontwerpend leren van essentieel belang om de leeropbrengsten bij de kinderen te verhogen. Dit vraagt van de leerkracht inzicht in de denk- en werkwijzen die bij onderzoeken en ontwerpen worden gebruikt. Maar ook een houding die leerlingen motiveert en uitdaagt op onderzoek uit te gaan, nieuwsgierig te zijn, problemen te signaleren en deze op te lossen. Dit vraagt om creatieve ideeën voor groep 1 t/m 8!

Het O21-spelSamen delen

 

In de praktijk zien we dat er voorzichtig hier en daar al wat pogingen worden gewaagd om onderzoekend en ontwerpend leren een plek te geven. We kunnen samen het onderwijs een sterke (21e eeuws) impuls geven door de meest creatieve en leukste ideeën rondom onderzoekend leren met elkaar te delen. Wil jij bijdragen aan een 21e eeuwse onderwijspraktijk?

Voorbeeld uit O21- kritische houdingDownload

Nieuwsgierig naar het geheel vernieuwde O21 spel? Download dan deze stelling, bekijk de bijbehorende opdracht en ga met je collega’s in gesprek!

 

 

sluiten