leestijd:

De mooiste wegDe samenleving stelt hoge eisen aan de kwaliteit van onderwijs. Terecht, want onderwijs bereidt leerlingen voor op het leven in onze complexe wereld en dat moet goed gebeuren. Veel leraren en schoolleiders ervaren de kwaliteitseisen echter als grote druk. In het boek ‘De mooiste weg’ laten Reinoud Buijs en Johan Spitteler zien dat je van het werken aan kwaliteit ook kunt genieten.

Een boek over leren, leiderschap en kwaliteitsbeleid

‘De mooiste weg’ gaat over het leidinggeven en het leren van teams voor een optimaal kwaliteitsbeleid in het onderwijs. Het boek is gebaseerd op interactie, verbinding in alle lagen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Met respect voor de complexiteit van het alledaagse werk in het onderwijs geven de auteurs voorbeelden uit de praktijk, regelrecht vanuit de scholen. Soms confronterend en pijnlijk, soms ontroerend en inspirerend. Aan de hand van die voorbeelden krijgt de lezer voorbeelden van relevante theorieën, meningen, adviezen en tips voorgeschoteld.

Wegwijzers
“We hebben dit boek niet geschreven met de intentie om dé waarheid over onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling te verkondigen”, aldus de auteurs. “Wel om mensen te inspireren en ze ervan bewust te maken dat het druk hebben niet hetzelfde is als onder druk staan.” In ‘De mooiste weg’ staan dan ook geen voorschriften, maar richtingaanwijzers die leidinggevenden helpen bij het bouwen aan een duurzame organisatie en aan de ontwikkeling van mensen. Zodat elke kind kan profiteren van wat leraren aan kwaliteiten en instructievaardigheden in huis hebben. De route in het boek is helder en geeft ruimte om zijwegen te verkennen. De voorbeelden zijn herkenbaar en spreken tot de verbeelding. En het taalgebruik is toegankelijk en motiverend.

Richting onderwijsvernieuwing
De bouwstenen in het boek vormen de fundering voor goed onderwijs: scholen die leerlingen voorbereiden op nieuwe manieren van denken en nieuwe manieren van werken. Buijs en Spitteler sluiten daarmee graag aan bij Pasi Sahlberg, die in zijn Finnish Lessons (2013) laat zien hoe Finland een kwalitatief hoogwaardig onderwijssysteem heeft gebouwd: “Sahlberg laat zien dat onderwijsvernieuwing in zijn land focust op het professionaliseren van het werk van leraren, het vergroten van onderwijskundig leiderschap op scholen en het vergroten van vertrouwen.” Ook in Nederland kan onderwijsvernieuwing volgens de auteurs ‘de mooiste weg’ worden, als er wordt ingezet op collectieve capaciteit, door focus en precisie in een ondersteunende cultuur en structuur.

Deze publicatie is uitgegeven door Onderwijs Maak Je Samen en Stichting de Brink en in de webwinkel van OMJS te bestellen.

sluiten