leestijd:

In dit artikel geven professor Ferre Laevers en Els Bertrans een visie op ondernemingszin vanuit ErvaringsGericht perspectief. In die integrale kijk heeft ondernemen rechtstreeks te maken met zelfsturing, creativiteit en, wanneer je anderen weet mee te voeren, zelfs met leiderschap. Kortom: dit is ondernemingszin bezien langs de kernpunten van het E.G.O.-concept. “Moeten alle kinderen ondernemend zijn?”, vragen Laevers en Bertrans zich af. Om meteen te antwoorden: “Zelfsturing is voor elk kind belangrijk. Zonder zelfsturing blijf je hulpeloos, overgeleverd aan de kant staan.” 

“Het is absoluut niet nodig dat iedereen ondernemer wordt, maar het is duidelijk dat ondernemingszin in het onderwijs niet echt wordt gestimuleerd.” (Kris Peeters, in De Standaard, Job@, 18 november 2000).

Deze en gelijksoortige uitspraken tref je geregeld aan in de media. Ze confronteren ons met diverse opvattingen over ondernemingszin. In zijn meest enge betekenis kun je het interpreteren in de context van geld en big business. Dan kun je inderdaad vraagtekens plaatsen bij de rol van het onderwijs in het stimuleren van ondernemingszin. Wanneer we echter ondernemingszin ruimer zien als het vermogen om nieuwe paden te bewandelen, om je leven in eigen hand te nemen en er iets aan toe te voegen, dan kan het onderwijs er niet meer onderuit.

Download dit artikel als pdf.

Gerelateerde artikelen

dbfa738ea3
30/11 in actueel

World Class Learners

sluiten