leestijd:

Dit artikel komt uit OMJS magazine – editie 2.

Tekst: Romy Chatrou-Van der Sande

“Ik lees liever een boek over leren en ontwikkelen, dan een thriller.” Joyce van den Boogaard begon haar carrière als leraar in het basisonderwijs, volgde daarna een master Onderwijskunde en is inmiddels vijf jaar actief als onderwijsadviseur bij OMJS. Ze houdt zich het liefst bezig met vragen als: hoe leren we het beste; hoe ontwikkelen we een professionele leercultuur binnen de school? Joyce komt als onderwijsadviseur op tal van scholen. “Als adviseur ben je de schakel tussen theorie en dagelijkse onderwijspraktijk, met als doel de onderwijskwaliteit in haar volle breedte te versterken (en te verduurzamen).”

Maandag

Overleg met de werkgroep ‘live en online leren’
Ik begin de week met een intern overleg over het onderwijs en opleidingsaanbod van de OMJS Academie voor schooljaar 2019/2020. We werken toe naar een mooie mix tussen live en online leren, in samenwerking met Piex. In september 2019 starten onze studenten met het eerste online aanbod en wordt face to face leren aangevuld met ICT-ondersteund leren. Ik ben zeer benieuwd naar de eerste ervaringen en feedback.

Werkoverleg: Deep Learning
Daarna schuif ik aan bij een overleg over Deep Learning. Een mooi voorbeeld van hoe we als OMJS theoretische kennis vertalen naar de praktijk. Als adviseur neem ik bewust de tijd om de dialoog aan te gaan met collega’s. Onmisbaar voor het ontwikkelen van mijn bekwaamheid, maar ook voor de kennisontwikkeling van de scholen.

Proeverij OMJS
Als opleidingscoördinator van de OMJS Academie heb ik samen met collega’s het initiatief genomen voor de eerste OMJS-onderwijsproeverij. We willen eraan bijdragen dat het vuurtje om te leren blijft branden bij onderwijsprofessionals. En daarvoor is tijd, energie, dialoog, kennisdeling, training en begeleiding essentieel. De avond begint met een masterclass en daarna komt ons aanbod voorbij: van opleidingen tot studiereizen en herregistraties voor de schoolleider. Voor mij een interessante avond om te verkennen wat er leeft en hoe het ‘professionele verlanglijstje’ van de lerende professional eruitziet.

Dinsdag

Met leerlingen in gesprek over de Vreedzame School
Op naar een basisschool die ik al anderhalf jaar mag begeleiden. Ze werken met het programma ‘de Vreedzame School’ om sociale competenties en democratisch burgerschap te bevorderen. De inbreng van leerlingen is daarbij van groot belang. Vandaag zit ik een keer niet met onderwijsprofessionals om de tafel, maar met leerlingen. We denken samen na over hoe we conflicten kunnen oplossen op school. Fantastisch om te zien hoe kinderen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.

Afronding audit
Ik heb een terugkoppeling van een audit op het programma staan. Tijdens een audit nemen we de onderwijskwaliteit onder de loep en bekijken we of de school daadwerkelijk waarmaakt wat zij belooft. Tijdens de bespreking met het hele team stip ik de pareltjes aan, maar benoem ik ook waar er ontwikkelingsruimte is. De uitkomst is de basis voor een koersplan. Mooi om te zien hoe zo’n externe audit leidt tot het zetten van een stip op de horizon. Het inspireert en motiveert leraren om de leercultuur binnen de school verder te ontwikkelen.

Woensdag

Training: overgang groep 1/2 naar groep 3
Van doelgericht spelen in verschillende hoeken naar zitten en leren. Het kan een hele overgang zijn voor leerlingen: van de kleuterklas naar groep 3. Bevlogen onderwijzers van een basisschool in Zeeland willen zorgen voor een zachte landing. Samen denken we na over hoe we spelend leren kunnen integreren in het onderwijs.

‘Werken’ in de auto
Na deze meeting rijd ik met een hoofd vol goede ideeën terug naar huis. Ik zie mijn auto als ‘rijdend kantoor’; zo pleeg ik vaak telefoontjes. Ook gebruik ik mijn reistijd voor zelfreflectie: wat heb ik vandaag geleerd? Wat ging goed en wat kon beter?

Donderdag

Belafspraak met een schoolleider
De dag begint met een tussentijdse evaluatie over het verbetertraject ‘didactisch handelen in de klas’. Deze school ondersteun ik nu sinds een jaar om de didactische vaardigheden van de leraar te versterken. Vragen als ‘wat maakt een les een goede les’ en ‘hoe kan ik van een instructie een interactieve instructie maken’ staan centraal tijdens dit traject. Tijdens deze belafspraak evalueren we de opbrengsten tot nu toe en vullen we de agenda van de volgende teambijeenkomst, die op het programma staat in juni 2019.

Verbeterplan bespreken
Daarna rijd ik naar een bestuurskantoor om samen met het bestuur en enkele schoolleiders het komende bovenschoolse groei- en ontwikkelplan voor het nieuwe schooljaar door te nemen.

Terugkoppeling audit
Ik rijd hierna door naar een school voor een terugkoppeling van een audit die ik heb uitgevoerd. De uiteindelijke rapportage wordt toegelicht en net als dinsdag bespreek ik ook op deze school de parels, aandachtspunten en de mogelijkheden voor ontwikkeling om de onderwijskwaliteit te versterken.

Ouderavond Vreedzame School
De leerlingen met wie ik afgelopen dinsdag een overleg heb gehad, hebben samen een ouderavond voorbereid. Mooi om te zien hoe deze leerlingen en de school in anderhalf jaar tijd zijn gegroeid. Als onderwijsadviseur werk je er uiteindelijk naar toe om misbaar te zijn voor de organisatie.

Vrijdag

Intakegesprek over verbetertraject didactisch handelen
Samen met een collega ga ik naar een school die zich wil professionaliseren in didactisch handelen. We houden een intakegesprek en bespreken gezamenlijk hoe de inhoud van een mogelijk professionaliseringstraject kan aansluiten op de dagelijkse lespraktijk en het specifieke schoolbeleid. Vragen als ‘wat is het team zelf al te weten gekomen over het onderwerp’, ‘welke vragen leven er bij leraren’, ‘wat verwachten we in dit traject van onszelf, collega’s, directie en adviseur’ en ‘wat is de kracht van het team’ passeren de revue.

Stuurgroep-overleg
Een belangrijk aspect in het veranderen van een cultuur in een school is de stuurgroep: de voelsprieten van de school. Vandaag heb ik overleg met zo’n stuurgroep. Ik zie het als een belangrijk deel van mijn job om ervoor te zorgen dat we bijdragen aan duurzame verandering. Het moet beklijven. Zo’n stuurgroep vol bevlogen medewerkers draagt daaraan bij.

Borrel OMJS
Als onderwijsadviseur zit je veel op de weg, terwijl ik samenwerken en contact met collega’s ook ontzettend leuk en belangrijk vind. Daarom zoek ik die samenwerking en dit soort informele momenten bewust op en blikken we terug op de successen van deze week.

Meer lezen? Bekijk het OMJS magazine archief.

Stel je vraag aan

sluiten

sluiten

Geef aan waarin je geïnteresseerd bent

    Ik geef toestemming om nieuwsbrieven te ontvangen van Onderwijs Maak Je Samen.