leestijd:

Op de wereld speelt al lang de vraag ‘welke vaardigheden hebben de kinderen van nu nodig voor hun huidige en vooral voor hun toekomstige functioneren?’.

Michael Fullan, Joanne Quinn en Joanne McEachen ontwikkelden samen na een uitgebreide analyse de Deep Learning Skills. Zij spreken over de zes C’s:

  • Character
  • Citizenship
  • Collaboration
  • Communication
  • Creativity
  • Critical thinking

Deze Deep Learning Skills worden niet beschouwd als losse vaardigheden. Binnen NPDL is het de bedoeling dat de zes Deep Learning Skills op een betekenisvolle manier en in samenhang aan de orde komen. Leraren ontwikkelen samen met de leerlingen leertaken die leerlingen stimuleren om hun Deep Learning Skills te ontwikkelen en om tot diep leren te komen. Bij het ontwerp houden ze rekening met wat de kwaliteiten zijn van de leerlingen binnen de Deep Learning Skills en denken ze na over wat het van alle betrokkenen rondom de leerling (bestuur, school, leraren, ouders) en de leeromgeving vraagt om de leerlingen verder te helpen in het ontwikkelen van de Deep Learning competenties.

Tijdens en na afloop van het werken aan de leertaken worden de ontwikkelingen van leerlingen ten aanzien van de inhoudelijke doelen en ten aanzien van de zes C’s gevolgd en in beeld gebracht.

Een belangrijk kenmerk van de ontwikkeling van NPDL is het mondiale netwerk van NPDL-scholen die hun kennis en ervaringen met het ontwikkelen van leersituaties en projecten met elkaar delen. Er wordt onderzocht wat er ten aanzien van schoolcondities nodig is en wat werkt als het gaat om het ontwikkelen van de Deep Learning Skills.

Deep Learning

Het basiswerk van Fullan e.a. is vertaald door Onderwijs Maak Je Samen waarbij de oorspronkelijke context zoveel mogelijk bewaard wordt gebleven. Een aantal belangrijke begrippen zijn derhalve niet vertaald in het Nederlands om zo de verbinding met het mondiale netwerk optimaal mogelijk te maken.

Bestel het Nederlandstalig exemplaar.

 

Gerelateerde artikelen

po/vo
sluiten