leestijd:

‘Teaching up’ is geïntroduceerd door Carol Ann Tomlinson (2014) en kon je al terugvinden in haar posters die wij hebben vertaald. Teaching up gaat uit van een leerstofaanbod met hogeDifferentatie isJan16 leerdoelen, om vervolgens wegen te vinden om leerlingen te helpen om deze doelen te bereiken.

Teaching up onderscheidt zeven principes. Deze principes kunnen je helpen om Teaching up te realiseren in jouw klas.

 1. Accepteer dat verschillen tussen mensen niet alleen normaal zijn, maar ook wenselijk.
  Het is belangrijk dat klassen met leerlingen een afspiegeling zijn van onze huidige maatschappij, en waarin de verschillen tussen leerlingen (zoals culturele, economische en etnische) worden erkend en geaccepteerd.
 2. Ontwikkel een ‘growth mindset’
  In een ‘growth mindset’ staat groeien en leren centraal. Met een op groei gerichte mindset kijk je met een open en frisse blik (en dus niet vooringenomen) naar het leven, naar gebeurtenissen en naar jouw leerlingen, en vraag je jezelf af wat je van dit alles kunt leren. Het is belangrijk om leerlingen met een op groei gerichte mindset te benaderen; elke leerling kan zich namelijk ontwikkelen en succesvol zijn.
 1. Probeer de cultuur van leerlingen, hun interesses, behoeften en perspectieven te begrijpen.
  Neem de tijd om te onderzoeken wat belangrijk is voor jouw leerlingen én om te begrijpen wat hun achtergrond is. Neem deze kennis mee in je onderwijspraktijk.
 1. Creëer een basis van optimale leerkansen voor alle leerlingen.
  Help je leerlingen om relaties te leggen tussen de inhoud van de lessen en hun dagelijkse leven zodat ze de relevantie van het geleerde gaan inzien. Zorg ervoor dat alle leerlingen uitdagende doelen bereiken én vaardigheden ontwikkelen m.b.t. autonomie, zelfsturing en samenwerking die nodig zijn voor succes.
 1. Begrijp dat leerlingen op verschillende niveaus starten met de leerstof en dat zij het leerstofaanbod in een verschillend tempo en op verschillende manieren doorlopen.
  Differentiatie is hierbij het sleutelwoord. Gun je leerlingen verschillende manieren waarop zij kunnen leren, aansluitend bij hun leerstijl.
 1. Creëer flexibel ingerichte klaslokalen op basis van een variatie aan behoeften van leerlingen.
  In dit principe gaat het om differentiatie m.b.t. het verwerken van de leerstof in relatie tot klassenmanagement en de klassenorganisatie. Het gaat om het creëren van een fijne en passende leeromgeving voor alle leerlingen. Creëer kansen voor leerlingen om ergens rustig zelfstandig te werken, juist met klasgenoten samen te werken of om te reflecteren.
 1. Wees een onderzoekende, analytische professional
  Bestudeer en observeer je leerlingen. Onderzoek in je onderwijspraktijk wat werkt en wat niet werkt én bespreek dit samen met je leerlingen.

Bron: Tomlinson, C. A. (2014). The Differentiated Classroom. Responding to the Needs of All Learners. (2nd edition). Alexandria, Virginia USA: ASCD.

Gerelateerde artikelen

dbfa738ea3
25/01 in actueel

Differentiatie is (niet)

30/06 in actueel

Groep 1-2-3 samen?

sluiten