leestijd:

Nieuwe publicatie van Onderwijs Maak Je Samen brengt een complete aanpak voor collegiaal leren in de praktijk.

Met een voorwoord van Pasi Sahlberg, auteur Finnish Lessons.

Op 19 april ontving Annet Kil-Albersen, directeur van De Onderwijscoöperatie, het eerste exemplaar van ‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ uit handen van Job Christians, directeur Onderwijs Maak Je Samen. Deze nieuwste uitgave komt in navolging van de succesvolle publicatie ‘Finnish Lessons, wat Nederland kan leren van het Finse onderwijs’.

Annet Kil-Albersen & Job ChristiansLeren van en met elkaar is essentieel voor elke professional. Het wordt steeds duidelijker dat leren zich niet alleen tijdens opleidingen of trainingen afspeelt en dat de werkplek een steeds belangrijkere rol vervult in de groei en ontwikkeling gedurende de beroepsloopbaan. Het professionele gesprek levert een onmisbare bijdrage aan het uitbouwen van de eigen bekwaamheid en aan innovatie en kennisontwikkeling van de school. Leren van en met elkaar is bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs.

‘Peer review’ is een veelgebruikte Engelse verzamelterm voor activiteiten waarmee het collegiaal leren van leraren en leidinggevenden structureel wordt vormgegeven. De Onderwijscoöperatie ziet ‘peer review’ als een activiteit die hoort bij het vorm en inhoud geven van de professionaliteit van de leraar. De Onderwijscoöperatie wil daarom de ontwikkeling stimuleren waarin deze vorm van collegiale professionalisering een vaste plek krijgt in het werk van iedere leraar in Nederland. Publicaties als ‘Van eiland naar WIJland’ dragen naar mening van de Onderwijscoöperatie bij aan de kennis over kansrijke aanpakken en werkwijzen als het gaat om collegiaal leren.

‘Van eiland naar WIJland’ beschrijft vanuit persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling de praktijk van het ‘collegiaal leren’. De nadruk ligt op het versterken van het kwaliteitsbewustzijn. Door elkaar te bevragen, interventies te vergelijken en inzichten te waarderen komt men tot een diepere laag van leren.

‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ is een praktische aanpak die het mogelijk maakt het leren van en met elkaar op een gedegen en structurele wijze vorm te geven. Binnen deze aanpak worden zes vormen van collegiaal leren beschreven die de ‘lerende cultuur’ binnen de onderwijsorganisatie ondersteunen:

Vanuit persoonlijke ontwikkeling zijn dat:

  • maatjesleren, intervisie en collegiale consultatie.

Vanuit schoolontwikkeling zijn dat:

  • kritische vriend, leernetwerk en collegiale visitatie.

Vergader- en studiemomenten dragen op deze wijze nog effectiever bij aan de professionele ontwikkeling van de hele organisatie.

‘Van eiland naar WIJland, collegiaal leren in de praktijk’ bestaat uit een boek met daarbij een set van praktische werkkaarten en een gratis jaarlicentie voor het digitale observatie instrument ‘Looqin’ (www.looqin.nl)

 

Over de auteurs

Jan Heijmans begint waar anderen het soms even niet meer weten. De rode draad in zijn werk en leven: mensen in beweging krijgen. Door een duidelijke focus te kiezen en alle organisatielagen te verbinden in de actie, bereikt hij verrassende resultaten. Hij kan bogen op ruime les-, leidinggevende- en bestuurlijke ervaring in verschillende onderwijssectoren en werkte ook vele jaren in de educatieve infrastructuur. Momenteel is hij voorzitter College van Bestuur van de KPZ in Zwolle.

Martine Creemers is als leraar in het primair onderwijs gestart en inmiddels werkzaam als onderwijsadviseur bij Onderwijs Maak Je Samen. In haar werk houdt zij zich bezig met de begeleiding en scholing van leraren en schoolleiders in het onderwijs. Haar ambities liggen in het ontwikkelen van het individu door gebruik te maken van het collectief. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Meer over Martine Creemers.

Naast deze publicatie organiseert Onderwijs Maak Je Samen diverse bijeenkomsten waarin we dieper ingaan op collegiaal leren en het opzetten van een lerende organisatie. Deze bijeenkomsten kunnen ook op maat worden aangeboden.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vaneilandnaarwijland.nl bestellen kan via onze webwinkel.

sluiten