leestijd:

‘De mooiste weg’ in één keer uitgelezen? Voor jou, als lezer van deze uitgave, willen we enkele handige hands-on materialen meegeven.

De duurzame leercirkel en het raamwerk voor kwaliteitsaanpak

Duurzame LeercirkelAl een paar jaar hanteert het Centrum voor Nascholing (CNA) de Leercirkel voor professionele leerteams (Van der Hilst, 2010).

De cirkel is erop gericht om het rendement van het leren in teams te vergroten. De leercirkel start altijd in de eigen uitvoeringspraktijk (de performance) en helpt teams om de verschillende fases in het leerproces bewust te doorlopen. De kwaliteit van iedere fase hangt af van de kwaliteit waarmee de voorgaande fases zijn doorlopen.

Als we de leercirkel combineren met de vereiste parallelle aanpak op alle lagen, ontstaat het Raamwerk voor kwaliteitsaanpak, waarbij de praktijk steeds het vertrekpunt is. De cirkel is rond – er wordt geleerd – als er besluiten zijn genomen en de praktijk – op alle lagen – verbetert: de aanpak door leerlingen, leraren, directies, bestuurders en raden van toezicht. Het raamwerk van kwaliteit maakt het leren op alle lagen in de organisatie expliciet.

Download gratis Duurzame Leercirkel

Duurzame organisatieontwikkeling

Duurzame organisatieontwikkelingOp weg naar langdurige kwaliteitsverbetering op school stuurt zowel de leraar als de schoolleider op de houding, inhoud en verhouding. De schoolleider richt zich op een lerende school, de leraar stimuleert de leeromgeving in de klas.
Houding: hoe organiseert en stimuleert de schoolleider een reflectieve houding bij het team?
Inhoud: hoe weet de schoolleider welke inhoud van belang is?
Verhouding: hoe organiseert de schoolleider het samen leren van en met elkaar?

Voor de leraar die het leren in de klas organiseert, gelden dezelfde principes.
Houding: hoe organiseert de leraar een reflectieve, lerende houding bij de leerlingen?
Inhoud: hoe weet de leraar welke inhoud van belang is? Hoe legt de leraar een ambitieuze lat voor de klas, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen?
Verhouding: hoe organiseert de leraar het leren van en met elkaar in de klas?

Download gratis ‘Duurzame organisatieontwikkeling’

Het parallelle proces georganiseerd; stromenschema

StromenschemaKwaliteit vraagt om verbinding van alle lagen in een organisatie. Op elke laag horen dezelfde processen – transparant – plaats te vinden. De manier waarop de bestuurder met zijn schoolleiders omgaat, verschilt in de kern niet van de manier waarop de leraar in de klas werkt. De richting komt van boven, in bovenschools beleid en in de processen in de klassen. Het gaat om kaderstelling, in klassen en ook stichtingsbreed. Zijn er geen kaders, dan moet je niet zeuren en verbaasd zijn – vinden wij – als processen niet goed lopen en resultaten achterblijven. Verzuchten dat je het al drie keer hebt aangegeven, gaat ook niet helpen. Het gaat erom vanuit scherpe kaders situationeel leiding te geven, met oog voor omstandigheden, gericht op de verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Of het nu om leerlingen, leraren, schoolleiders of bestuurders gaat.

Download gratis ‘Stromenschema’

Word jij wel nieuwsgierig, maar het boek nog niet gelezen? Bestel ‘De mooiste weg‘.

sluiten